Universitat Rovira i Virgili

Creative Commons

El moviment d'accés obert utilitza les llicències Creative Commons per protegir els drets dels autors. Es poden fer servir en diferents suports, des de paper a qualsevol format digital, son gratuïtes i no es precís registrar-les, simplement afegint-les als documents els hi proporcionen cobertura.