Universitat Rovira i Virgili

Polítiques de revistes

Es pot obtenir informació sobre les polítiques editorials respecte a l'autoarxiu als buscadors:

SHERPA/Romeo (per l'àrea anglosaxona)

Dulcinea (per l'àrea hispanoamericana)