Universitat Rovira i Virgili

Producció científica

La Col·lecció de Producció Científica del repositori institucional de la URV recull les publicacions en accés obert derivades de l'activitat investigadora del PDI:

Publicar al Repositori Institucional de la URV

Seguint les instruccions del Mandat per fomentar l'accés obert a la URV aprovat per Consell de Govern (18 de desembre de 2013), tots els articles i altres documents de producció científica poden ser entrats al Repositori.

Si esteu interessats en publicar els vostres documents de recerca en accés obert, contacteu amb: repositori(ELIMINAR)@urv.cat

Drets d'autor

Tots els documents publicats en les col·leccions d'aquesta comunitat respecten els drets d'autor especificats en la publicació original.