Universitat Rovira i Virgili

Producció científica

La Col·lecció de Producció Científica del repositori institucional de la URV recull les publicacions en accés obert derivades de l'activitat investigadora del professorat:

Aquesta col·lecció es troba en la primera fase d'adquisició de continguts. 

Publicar al Repositori Institucional de la URV

Seguint les instruccions del Mandat per fomentar l'accés obert a la URV aprovat per Consell de Govern (18 de desembre de 2013), tots els articles i altres documents de producció científica poden ser entrats al repositori, mitjançant l'aplicatiu Vèrtex a la intranet. A més de millorar la visibilitat dels autors i la preservació dels seus treballs, aquesta interfície ajuda a la entrada de dades: entrant una sola vegada, es desa al repositori i al GREC. Addicionalment, els autors poden gestionar directament el seu CV i, en el cas dels grups d'investigació, només cal que un dels autors introdueixi les dades per actualitzar el CV de tots els membres.

Si esteu interessats a publicar-hi en accés obert els vostres documents de recerca, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mitjà d'un missatge a  repositori(ELIMINAR)@urv.cat

Drets d'autor

Tots els documents publicats en les col·leccions d'aquesta comunitat respecten els drets d'autor especificats en la publicació original.

Totes les publicacions de recerca publicades a RECERCAT i s'incorporen automàticament a Repositori Institucional de la URV