Universitat Rovira i Virgili

Tesis Doctorals al repositori institucional

L'11 de febrer de 2012 entra en vigor l'article 14 del Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. En aquest article s'estableix que "una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'ocupar d'arxivar-la en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns".

Per aquesta raó, a partir d'aquella data totes les tesis doctorals llegides a la URV son publicades al repositori TDX i s'incorporen automàticament a Repositori Institucional de la URV.

Si necessiteu mes informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mitjà d'un missatge a  repositori(ELIMINAR)@urv.cat