Universitat Rovira i Virgili

Sobre el repositori

El repositori institucional de la URV és un dipòsit de documents digitals que inclou la producció docent i investigadora dels membres de la comunitat universitària de la URV, com articles encara no publicats (preprints), articles publicats (postprints), dades de recerca , projectes finals de carrera, treballs de fi de grau, tesis doctorals, material docent, i altres documents que puguin ser d'interès per a la generació de coneixement. També està obert a totes les institucions que integren el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud que vulguin utilitzar-lo amb caràcter cooperatiu.

Els objectius del repositori institucional són:

Les metadades dels registres dipositats al repositori institucional de la URV es serveixen sota una llicència CC-by 3.0 ES Creative Commons CC-by 3.0 ES que autoritza que es comparteixin (copiar i distribuir en qualsevol format) i s'adaptin (remesclar, transformar i crear per a qualsevol finalitat, inclús comercial) sempre i quan se'n reconegui l'autoria.

Aquesta llicència fa referència exclusivament a les metadades associades als documents dipositats i en cap moment substitueix o altera les llicències i permisos propis de cada un d'ells.

El repositori institucional de la URV garanteix l'accés perpetu i la preservació dels seus continguts mitjançant l'emmagatzematge en servidors segurs de la Universitat i compleix amb els requeriments tècnics necessaris per garantir la interoperabilitat amb d'altres sistemes d'informació.

Per rebre més informació podeu dirigir-vos a repositori(ELIMINAR)@urv.cat.