Universitat Rovira i Virgili

Informacions relacionades amb les funcionalitats del repositori

El repositori institucional de la URV és un dipòsit de documents digitals que inclou la producció docent i investigadora dels membres de la comunitat universitària de la URV, com articles encara no publicats (preprints), articles publicats (postprints), projectes finals de carrera, treballs de fi de grau, tesis doctorals, material docent i altres documents que puguin ser d'interès per a la generació de coneixement. També està obert a totes les institucions que integren el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud que vulguin utilitzar-lo amb caràcter cooperatiu.

La principal finalitat del repositori institucional és fer visible la producció docent i investigadora realitzada pels membres de la comunitat universitària de la URV i, al mateix temps, facilitar-hi l'accés de forma gratuïta, d'acord amb el mandat per fomentar l'accés obert a la URV aprovat per Consell de Govern (18 de desembre de 2013).

Els objectius del repositori institucional són:

Les metadades dels registres dipositats al repositori institucional de la URV es serveixen sota una llicència CC-by 3.0 ES Creative Commons CC-by 3.0 ESque autoritza que es comparteixin (copiar i distribuir en qualsevol format) i s'adaptin (remesclar, transformar i crear per a qualsevol finalitat, inclús comercial) sempre i quan se'n reconegui l'autoria.

Aquesta llicència fa referència exclusivament a les metadades associades als documents dipositats i en cap moment substitueix o altera les llicències i permisos propis de cada un d'ells.

El repositori institucional de la URV garanteix l'accés perpetu i la preservació dels seus continguts mitjançant l'emmagatzematge en servidors segurs de la Universitat i compleix amb els requeriments tècnics necessaris per garantir la interoperabilitat amb d'altres sistemes d'informació.

Per rebre més informació podeu dirigir-vos a repositori(ELIMINAR)@urv.cat.