URV Institutional Repository
Español Català English
Llibres Publicacions URV - Honoris Causa, Memòries Consell Social, Monografies,... - Altres
Title Date
II Pla d'Igualtat de la URV 2012
II Plan de Igualdad de la URV 2012
Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014 2012
Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2015–2017 2015
4 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili