URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Quaderns d'història tarraconense - 1982
Title Date
Generalitats i notícies històriques sobre les noces dels jueus tarragonins en els s.XIII-XV1982
Les comensalies i comensals de la Seu de Tarragona dels segles XIII al XIX1982
Notes per a la història agrària de Reus en el segle XIX1982
Propietats agràries i rendes del clergat parroquial del Baix Camp (1829-1840)1982
Una carta curiosa1982
Un curiós encant a la plaça de Vallbona1982
Un ejemplo de agricultura en el Camp de Tarragona: El Catllar (1788)1982
Un jueu de Tortosa (segle Xè) informador dels geògrafs àrabs medievals1982
8 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili