URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Quaderns d'història tarraconense - 1989
Title Date
Capbreu de la Cartoixa. Els dominis de Scala Dei en la comarca de Valls1989
Estanislau Figueras i els Ixart (1851-1873)1989
Guerra i revolució en la memòria popular1989
La evolución de la mortalidad y de sus causas durante el s. XIX. El caso de Miravet (Ribera d'Ebre)1989
La nissaga dels escultors Espinalt, de Sarral, i la seva producció artística. Algunes aportacions1989
La sinagoga de Valls i el seu entorn sòciologic1989
L'ordenament processal a l'antic dret local de la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre)1989
7 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili