URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Quaderns d'història tarraconense - 1993
Title Date
El método en la arqueología tarraconense. El acueducto de las Ferreras1993
Els reusencs Josep i Francesc Grases i Gralla i els seus descendents setcentistes1993
L'antiga església del Roser (Ulldecona, Montsià): resultats d'una intervenció arqueològica1993
Més sobre el retaule de pedra de Montblanc (s. XIV)1993
Notes sobre els moriscos als dominis de l'Ordre de l'Hospital a la Ribera de l'Ebre1993
Pedro Mártir Anglés y su sistema criptográfico1993
Sobre alguns conflictes socials a Tarragona i comarques properes durant els primers anys de la dècada del 1820, a través de la documentació conservada a la Cancellería Reial1993
7 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili