URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Quaderns d'història tarraconense - 1997
Title Date
Berrús i Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), del regne d'Aragó. Els segles XII i XIII1997
El método en la Arqueología tarraconense. IV. El Anfiteatro. C) El templo cristiano (la basílica)1997
El método en la Arqueología tarraconense. IV. El Anfiteatro. C) El templo cristiano (la basílica)1997
La confraria dels 'Fadrins del Sant Christo' de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre)1997
Notícies sobre la pesca i els pescadors de Tarragona. Segles XVI i XVII1997
5 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili