Universitat Rovira i Virgili

Entrar documents

Els documents arriben al repositori per diferents vies depenent del seu origen i format. En alguns casos, com els provients de TDX, la recolecta és automàtica i no hi ha intervenció humana per sincronitzar els dos repositoris. Altres víes son resultat de processos interns com és el cas dels PFC, TFG i TFM, els tutors d'aquests treballs els recullen i envien, encara una altra forma és la dels articles de producció científica, amb una eina específica anomenada Vèrtex dissenyada per realitzar ingesta simultània en diferents repositoris i programaris.