Universitat Rovira i Virgili

Articles de producció científica

Seguint les instruccions del Mandat per fomentar l'accés obert a la URV aprovat per Consell de Govern (18 de desembre de 2013), tots els articles i altres documents de producció científica poden ser entrats al repositori, mitjançant el Vèrtex a la intranet. A més de millorar la visibilitat dels autors i la preservació dels seus treballs, aquesta interfície ajuda a la entrada de dades, entrant una sola vegada es desa al repositori i al GREC.  Addicionalment els autors poden gestionar directament el seu CV i quan es treballa en un grup de investigació el fet que un sol autor entri les dades és suficient per actualitzar el CV de tots.

Per rebre més informació podeu dirigir-vos a repositori(ELIMINAR)@urv.cat.