Universitat Rovira i Virgili

Producció científica

La Col·lecció de Producció Científica del repositori institucional de la URV recull les publicacions en accés obert derivades de l'activitat investigadora del professorat:

Aquesta col·lecció es troba en la primera fase d'adquisició de continguts. 

Publicar al Repositori Institucional de la URV

Seguint les instruccions del Mandat per fomentar l'accés obert a la URV aprovat per Consell de Govern (18 de desembre de 2013), tots els articles i altres documents de producció científica poden ser entrats al repositori, mitjançant l'aplicatiu VERTEX a la intranet. A més de millorar la visibilitat dels autors i la preservació dels seus treballs, aquesta interfície ajuda a la entrada de dades, entrant una sola vegada es desa al repositori i al GREC.  Addicionalment els autors poden gestionar directament el seu CV i quan es treballa en un grup de investigació el fet que un sol autor entri les dades és suficient per actualitzar el CV de tots.

Si esteu interessats a publicar-hi en accés obert els vostres documents de recerca, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mitjà d'un missatge a  repositori(ELIMINAR)@urv.cat

Drets d'autor

Tots els documents publicats en les col·leccions d'aquesta comunitat respecten els drets d'autor especificats en la publicació original.

Totes les publicacions de recerca publicades a RECERCAT i s'incorporen automàticament a Repositori Institucional de la URV