Universitat Rovira i Virgili

Treballs de fi de màster

Instruccions dipòsit TFM

Les normatives de Treball de Fi de Màster preveuen el dipòsit dels treballs al repositori institucional, establint que els requisits seran definits per la universitat.

En compliment d'aquesta previsió normativa i amb la finalitat d'activar el dipòsit de TFG i TFM, la Comissió Delegada de Docència (Sessió de 17 d'octubre de 2013) ha aprovat els següents documents:

En cas de necessitar algun aclariment al respecte, podeu adreçar-vos a: repositori(ELIMINAR)@urv.cat