Universitat Rovira i Virgili

Entrar documents

Els documents arriben al repositori per diferents vies depenent del seu origen i format. En alguns casos, com els provinents de TDX, la recollida és automàtica i no hi ha intervenció humana per sincronitzar els dos repositoris. Altres tipus de documents, com els PFC, TFG i TFM es reben mitjançant processos interns: els tutors d'aquests treballs els recullen i els envien. Per últim, els articles de producció científica s'emmagatzemen a través d'una eina específica, anomenada Vèrtex, dissenyada per a realitzar ingestes simultànies a diferents repositoris i programaris.  

Per més informació visita la guia del repositori institucional.