Universitat Rovira i Virgili

Treballs de fi de màster

TFM del curs acadèmic actual

Per dipositar un TFM del curs acadèmic actual al repositori institucional contacteu amb el vostre tutor/a de TFM.

 • Recomanació per anomenar els fitxers:
  • Document TFM: TFM_Cognoms_Nom.pdf
  • Document de requeriments: TFM_Requeriments_Cognoms_Nom.xls
  • Document d'autorització: TFM_Autorització_Cognoms_Nom.pdf
  • Document TFM Confidencial: TFM_Confidencial_Cognoms_Nom.pdf
  • Acord confidencialitat: TFM_Acord_Confidencialitat_Cognoms_Nom.pdf
  • Document TFM públic: TFM_Públic_Cognoms_Nom.pdf

Infografia tasca campus virtual

Beneficis de publicar el TFG/TFM en el repositori institucional de la URV

TFM de cursos acadèmics anteriors a l'actual

Per dipositar un TFM d'un curs acadèmic anterior contacteu con repositori(ELIMINAR)@urv.cat.

 • Documentació necessària:
  • Autorització
  • Full de requeriments
  • Document TFM en format .pdf
  • Nota del TFM (document on aparegui nom i DNI de l'autor, la nota del TFM i el curs acadèmic en el qual es va defensar el TFM)