Universitat Rovira i Virgili

El CSUC obre al públic el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC)

Accés Obert  - 

El 3 d'octubre s'ha obert al públic en general el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), té per objectiu visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.

Aquest portal recull la informació dels diferents sistemes de gestió de la recerca de les universitats i té per objectiu es donar visibilitat a la potencialitat del sistema de recerca català en el seu conjunt; reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la recerca a les universitats, i incrementar l'accés i la visibilitat del treball dels investigadors.

Accés al portal aquí

Més informació aquí

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar