Universitat Rovira i Virgili

Publicació de la infografia sobre els beneficis de publicar el TFG/TFM al Repositori institucional

Repositori  - 

Beneficis de publicar al Repositori institucional

La principal finalitat del repositori institucional de la URV és fer visible la producció docent i investigadora realitzada pels membres de la comunitat universitària de la URV i, al mateix temps, facilitar-hi l'accés de forma gratuïta, d'acord amb el mandat per fomentar l'accés obert a la URV aprovat per Consell de Govern (18 de desembre de 2013). Aquest mandat també contempla que els estudiants de la URV dipositin els seus treballs al Repositori institucional.

El CRAI ha elaborat una infografia per tal de donar a conèixer els beneficis, tant pels tutors com pels estudiants,  de publicar els TFG/TFM al Repositori institucional:

o   Incrementar la difusió i la visibilitat

o   Assegurar la preservació dels documents  

o   Protegir els drets d'autor

o   Facilitar l'accés a mètriques d'ús i consulta

Podeu accedir a les instruccions per a dipositar els Treballs de Fi de grau i els Treballs de Fi de Màster  al Repositori institucional de la URV.

Infografia sobre els beneficis de publicar al Repositori institucional.

Etiquetes: Repositori, TFG, TFM

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar