Universitat Rovira i Virgili

Incorporació de la producció científica de la Universitat Rovira i Virgili al Portal de la Recerca de Catalunya.

Repositori  - 

Com ja sabeu el Portal de la Recerca de Catalunya recull la informació dels diferents sistemes de gestió de la recerca de les universitats i té per objectiu donar visibilitat a la potencialitat del sistema de recerca català en el seu conjunt; reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la recerca a les universitats, i incrementar l'accés i la visibilitat del treball dels investigadors. 

Periòdicament el Portal de la Recerca de Catalunya incorpora les últimes novetats de cada universitat catalana, en el cas de la Universitat Rovira i Virgili, el passat dia 28 de Febrer, es va fer publica l'última ingesta de la nostra producció científica que ja es pot consultar a aquí.

A la imatge es poden veure els indicadors actuals de la presència de la Universitat Rovira i Virgili al Portal de la Recerca de Catalunya.

 [Imatge - Font: https://portalrecerca.csuc.cat/handle/123456789/42]

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar