Universitat Rovira i Virgili

10.000 registres al Repositori Institucional de la URV

Repositori  - 

El 23 de Febrer de 2019 es va incorporar el Treball Fi de Màster de l'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera que porta per títol: "Literatura como estímulo de la creatividad: el desarrollo de la escritura" de l'autora Valentina Mirónova Nikítina que representa el registre número 10.000 del Repositori Institucional de la URV

El Repositori Institucional de la URV, creat el 2013, és el dipòsit de documents digitals que inclou la producció docent i investigadora dels membres de la comunitat universitària de la URV. S'hi poden trobar les versions en accés obert dels articles de producció científica, els treballs fi de grau, els treball fi de màster, tesis i altres documents...

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar