Universitat Rovira i Virgili

El Repositori Institucional de la URV arriba als 14.000 registres!

Repositori  - 

El repositori institucional de la URV ha superat els 14.000 documents mostrant una clara tendència a l'alça. En aquest context i durant el 2020 s'han incorporat més de 2.600 documents, el que representa un increment del 22,4% respecte a 2019. El 78,5% dels documents del repositori estan en accés obert.

Destaquem la col·lecció d'articles de producció científica amb 4.069 documents (1.700 s'han incorporat el darrer any), dels quals 2.372 estan en accés obert.

Finalment també cal esmentar l'increment notable de les col·leccions de TFG i TFM. Aquest 2020 s'han incorporat un total de 500 i 93 documents respectivament arribant als 2681 TFG i 413 TFM.

Més informació

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar