Treballs Fi de Grau> Infermeria

Estratègies d'infermeria per reduir els retards en un pacient amb iamest a urgències

 • Identification data

  Identifier: TFG:5844
 • Authors:

  Vicente Boix, David Enoc
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-04-12
  Abstract: "Introducció: El infart agut de miocardi consisteix en la necrosis de les cèl·lules del miocardi com a conseqüència d'una isquèmia prolongada. Objectiu: Identificar les estrtègies infermeres que han demostrat reduir els retards durant l'atenció a un pacient amb IAMEST. Metodologia: S'ha realitzat una revisió bibliogràfica tipus narratiu a través de la cerca en bases de dades. Resultats: La cerca va donar com a resultat 10 articles que analitzen les causes dels retards durant un episodi de IAMEST, efectes de la implementació d'un perfil infermer expert en emergències en els diferents paràmetres i estratègies organitzatives durant un IAMEST a urgències. "
  Subject: Infermeria
  Language: cat
  Subject areas: Enfermería Nursing Infermeria
  Department: Infermeria
  Student: Vicente Boix, David Enoc
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Estrategias de enfermería para reducir los retrasos en un paciente con iamcest en urgéncias Nursing strategies to reduce delays in a patient with stemi in the emergency
  Work's public defense date: 2023-01-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Enfermería, urgencias, infarto agudo de miocardio (IAM) Nursing, emergency, acute myocardial infarction (AMI) Infermeria, urgències, infart agut de miocardi (IAM)
  Confidenciality: No
  Title in original language: Estratègies d'infermeria per reduir els retards en un pacient amb iamest a urgències
  Project director: Mora López, Gerard
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar