Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Millora de l’eficiència de matèria primera i centralització de senyals en una línia de producció industrial

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1354
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1354
 • Autores:

  Carpintero Pleguezuelos, David
 • Otros:

  Palabras clave: automatització industrial, comunicació profibus, eficiència procés industrial industrial automation, profibus communication, industrial process efficiency automatización industrial, comunicación profibus, eficiencia proceso industrial
  Título en diferentes idiomas: Millora de l’eficiència de matèria primera i centralització de senyals en una línia de producció industrial Improvement of the efficiency of raw material and centralization of signals in an industrial production line Mejora de la eficiencia de materia prima i centralización de senyales en una línea de producción industrial
  Áreas temàticas: Enginyeria Industrial Industrial Engineering Ingeniería Industrial
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Carpintero Pleguezuelos, David
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-16
  Director del proyecto: Guasch Pesquer, Luis
  Resumen: L’objectiu principal d’aquest treball és la centralització de senyals d’una línia de producció millora de l’eficiència de matèria primera, en aquest cas paper, mitjançant un control detallat de les causes que provoquen l’expulsió de canyes de paper higiènic a la màquina rebobinadora després de realitzar el procés de rebobinat. Per tant, la finalitat d’aquest projecte presenta una doble resposta, la millora considerable del càlcul de l’eficiència de la matèria primera i, conseqüentment, l’extracció d’un controlador lògic programable que genera un alt risc al trobar-se fora de la xarxa de seguretat de la fàbrica
  Materia: Enginyeria industrial
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Millora de l’eficiència de matèria primera i centralització de senyals en una línia de producció industrial
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-06-07
 • Palabras clave:

  Enginyeria Industrial
  Industrial Engineering
  Ingeniería Industrial
  Enginyeria industrial
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar