Universitat Rovira i Virgili

Formació del repositori institucional

Periòdicament es duen a terme sessions de formació. Aquestes sessions formen part de les accions formatives del CRAI. Podeu trobar informació específica al respecte al calendari de formació del web del CRAI, buscant el curs "Publicar més, millorar la visibilitat de l'investigador".