Universitat Rovira i Virgili

Sobre el repositori

El repositori institucional de la URV és un dipòsit de documents digitals que inclou la producció docent i investigadora dels membres de la comunitat universitària de la URV, com articles encara no publicats (preprints), articles publicats (postprints), projectes finals de carrera, treballs de fi de grau, tesis doctorals, material docent i altres documents que puguin ser d'interès per a la generació de coneixement. També està obert a totes les institucions que integren el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud que vulguin utilitzar-lo amb caràcter cooperatiu.

Els objectius del repositori institucional són:

Per rebre més informació podeu dirigir-vos a repositori(ELIMINAR)@urv.cat.