Documents docents> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Apunts d'Àlgebra

 • Datos identificativos

  Identificador: DD:24
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DD24
 • Autores:

  Acebo, Miguel A.
  Garcia, Maite
  Jornet, Josep Maria
 • Otros:

  Departamento: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Enseñanza(s): Enginyeria Informàtica
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-08-04
  Curso académico: 2020-2021
  Resumen: Aquest llibre está destinat a tots aquells alumnes que cursin el primer curs de qualsevol Enginyeria Técnica o Superior o el primer curs de qualsevol Llicenciatura en Ciències. També és adequat per introduir-se a l'estudi de qualsevol branca de la Matemática. La metodologia seguida s'ha basat en el fet de definir els conceptes amb el màxim de 411 claredat i rigor i procurant de fer-los fàcilment entenedors, mitjançant la intercalació d'exemples, de demostrar tots aquells resultats que hem considerat que eren assequibles o formatius per l'alumne i d'acceptar corn a vàlids, sense demostració, aquells altres que sobrepassen el nivell d'aquest curs i que, en un moment donat, l'alumne pot trobar en altres llibres.
  Materia: Algebra
  Autor del documento: Acebo, Miguel A.;Garcia, Maite;Jornet, Josep Maria
  Colección: Documents docents - Graus d'enginyeria
  Título en la lengua original: Apunts d'Àlgebra
  Idioma: Català