Repositori institucional URV
Español Català English
 • Registres dels últims 15 dies
 • Tots els registres del repositori
 • Col·leccions
  Articles producció científica
  Capítols de llibre producció científica
  Datasets producció científica
  Documents docents
  Documents de treball producció científica
  Fons Daniel Vilaró Rius
  Llibres Publicacions URV - Honoris Causa, Memòries Consell Social, Monografies,...
  Llibres Publicacions URV - Producció científica
  Col·lecció Llibres Electrònics de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
  Llibres ICAC - Documenta
  Llibres ICAC - Hic et Nunc
  Llibres ICAC - Trama
  Material Audiovisual - Vídeos
  Posters
  Presentacions producció científica
  Projectes Fi de Carrera
  Revistes Publicacions URV: Arxiu d'Etnografia de Catalunya
  Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya
  Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature
  Revistes Publicacions URV: Quaderns d'història tarraconense
  Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura
  Revistes Publicacions URV: Revista Catalana de Dret Ambiental
  Revistes Publicacions URV: Revista de Geografia
  Revistes Publicacions URV: Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages
  Revistes Publicacions URV: Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations
  Revistes Publicacions URV: SORT - Statistics and Operations Research Transactions
  Revistes Publicacions URV: Triangle - llenguatge, literatura, computació
  Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació
  Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia
  Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia
  Revista Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya
  Tesis doctorals
  Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)
  Treballs de recerca de batxillerat (Premis de la Facultat de Turisme i Geografia)
  Treballs Fi de Grau
  Treballs Fi de Màster

  Informaci�

  © 2016 Universitat Rovira i Virgili