Colecciones

Articles producció científica
Capítols de llibre producció científica
Conjunts de dades de producció científica
Documents de treball producció científica
Documents docents
Fons Daniel Vilaró Rius
Llibres electrònics de producció científica
Llibres ICAC - Coedicions ICAC
Llibres ICAC - Documenta
Llibres ICAC - Hic et Nunc
Llibres ICAC - Trama
Llibres Publicacions URV - Honoris Causa, Memòries Consell Social, Monografies,...
Llibrets operístics (1820-1900)
Material Audiovisual - Vídeos
Material Gràfic: Infografies...
Presentacions producció científica
Projectes Fi de Carrera
Revista Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya
Revistes Publicacions URV: Arxiu d'Etnografia de Catalunya
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya
Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature
Revistes Publicacions URV: Quaderns d'història tarraconense
Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura
Revistes Publicacions URV: Revista Catalana de Dret Ambiental
Revistes Publicacions URV: Revista de Geografia
Revistes Publicacions URV: Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages
Revistes Publicacions URV: Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations
Revistes Publicacions URV: SORT - Statistics and Operations Research Transactions
Revistes Publicacions URV: Triangle - llenguatge, literatura, computació
Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació
Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia
Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia
Tesis doctorals
Treballadores Valmeline (1961-1980)
Treballs de recerca de batxillerat (Premis de la Facultat de Turisme i Geografia)
Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)
Treballs Fi de Grau
Treballs Fi de Màster