Collections

Articles producció científica
Capítols de llibre producció científica
Datasets producció científica
Documents de treball producció científica
Documents docents
Fons Daniel Vilaró Rius
Llibres ICAC - Coedicions ICAC
Llibres ICAC - Documenta
Llibres ICAC - Hic et Nunc
Llibres ICAC - Trama
Llibres Publicacions URV - Honoris Causa, Memòries Consell Social, Monografies,...
Llibres electrònics de producció científica
Llibrets operístics (1820-1900)
Material Audiovisual - Vídeos
Posters
Presentacions producció científica
Projectes Fi de Carrera
Revista Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya
Revistes Publicacions URV: Arxiu d'Etnografia de Catalunya
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya
Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature
Revistes Publicacions URV: Quaderns d'història tarraconense
Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura
Revistes Publicacions URV: Revista Catalana de Dret Ambiental
Revistes Publicacions URV: Revista de Geografia
Revistes Publicacions URV: Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages
Revistes Publicacions URV: Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations
Revistes Publicacions URV: SORT - Statistics and Operations Research Transactions
Revistes Publicacions URV: Triangle - llenguatge, literatura, computació
Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació
Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia
Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia
Tesis doctorals
Treballadores Valmeline (1961-1980)
Treballs de recerca de batxillerat (Premis de la Facultat de Turisme i Geografia)
Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)
Treballs Fi de Grau
Treballs Fi de Màster