Documents docents> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Càlcul: Problemes i exàmens

 • Datos identificativos

  Identificador: DD:26
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DD26
 • Autores:

  Acebo Visanzay, Miguel Àngel
  Camps i Sabaté, Joan
  García Estarlich, Francisco
  Serveto Olivé, Fernando
 • Otros:

  Departamento: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Enseñanza(s): Enginyeria Informàtica
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-08-04
  Curso académico: 2020-2021
  Materia: Càlcul
  Autor del documento: Acebo Visanzay, Miguel Àngel; Camps i Sabaté, Joan; García Estarlich, Francisco; Serveto Olivé, Fernando
  Título en la lengua original: Càlcul: Problemes i exàmens
  Idioma: Català