Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2013-2014

L'eficàcia del kinesiotape per reduir el dolor menstrual

 • Identification data

  Identifier: DOC:11
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC11
 • Authors:

  Descarrega Reina, Ramon
 • Others:

  Title in different languages: L'eficàcia del kinesiotape per reduir el dolor menstrual
  Contributor's company: Col·legi La Salle (Reus)
  Creation date in repository: 2016-11-25
  Language: Català
  Abstract: El treball L'eficàcia del kinesiotape per reduir el dolor menstrual té com a objectiu principal la comprovació de l'eficiència del kinesiotape o embenat neuromuscular autoaplicat en la reducció del dolor menstrual o dismenorrea. Com a objectiu secundari es mesura si el kinesiotape disminueix la ingesta de fàrmacs per la dismenorrea. Per tal de respondre als objectius plantejats, i pel desenvolupament de l'estudi, en primer lloc, es van concertar diferents presentacions, a diferents grups de noies, amb la finalitat de trobar les que podien estar interessades a participar-hi. A partir d'aquestes presentacions, 30 noies –que complien els requisits d'inclusió i exclusió– van manifestar la seva voluntat de participar-hi. En segon lloc, se'ls va fer entrega d'un qüestionari « Prekinesiotape » per omplir, en el qual hi havia preguntes qualitatives i quantitatives sobre el dolor menstrual sofert en l'última menstruació i el dolor menstrual que es pateix habitualment. Tanmateix, hi havia una sèrie de preguntes que feien referència a diferents variables que poden influir en l'existència o no de dismenorrea, com són, per exemple, l'edat, el consum de tabac, la dieta etc. En tercer lloc, i després de la realització d'aquest document, es donà a les participants un paquet amb les tires de kinesiotape preparades adequadament per ser aplicades i un full d'instruccions d'autoaplicació. A més, s'informà a les participants que podien consultar el blog creat a l'efecte: tdr-kinesiotape.blogspot.com.es, on es presenten, penjades i amb la possibilitat de poder-se-les descarregar, les instruccions per aplicar-se les tires de kinesiotape , així com tots els documents necessaris per a la participació en l'estudi i els qüestionaris a omplir. A més, per facilitar que les participants aprenguessin a col·locar-se les tires correctament, al blog hi ha un vídeo, fet per aquest estudi, en el qual s'exemplifica l'autoaplicació del kinesiotape per al dolor menstrual, a partir d'una model i una explicació detallada de cada pas. També, dins del blog, hi ha informació important sobre com i quan s'han de col·locar les tires. Curiositat: El blog, creat el mes de juny del 2013, ha rebut, en poc més de tres mesos, gairebé 500 visites d'usuaris de 7 països diferents. En quart lloc, les participants, en el moment en què s'inicià el dolor menstrual, es van col·locar les tires aplicant els coneixements adquirits amb el vídeo i les instruccions del paquet i, després d'uns quatre dies aproximadament, se les van desenganxar. Un cop efectuat aquest procés, van omplir el qüestionari «Postkinesiotape», en el qual hi ha preguntes quantitatives i qualitatives únicament referents a la menstruació en la qual s'ha usat l'embenat neuromuscular. Finalitzada la realització dels dos qüestionaris per part de totes les participants, es va procedir a realitzar un estudi comparatiu de dades amb el paquet estadístic SPSS i amb l'ajuda d'un entès en l'ús del programa. Els resultats obtinguts de l'estudi surten de la comparació dels qüestionaris «Prekinesiotape» i «Postkinesiotape», i els més rellevants són els següents: El dolor més intens i la mitjana del dolor, ha disminuït 2 punts en una escala de l'1 al 10. La interferència en les relacions interpersonals que provocava la dismenorrea s'ha reduït a més de la meitat, gairebé 3 punts; de manera que s'ha passat d'una mitjana de 5 a una mitjana de 2, en una escala de l'1 al 10. La interferència en el treball habitual dins i fora de casa que provocava el dolor menstrual ha passat de 5,5 a 3, en una escala de l'1 al 10. Fent referència a la mitjana, les participants han passat de consumir 2,5 comprimits totals per la dismenorrea a consumir-ne únicament 0,5 amb l'ús de l'embenat neuromuscular. Finalment, per mesurar la diferència entre el dolor habitual de la menstruació i el dolor durant el període en el qual s'ha usat el kinesiotape, es va utilitzar l'EVA (escala visual analògica del dolor) i els resultats obtinguts foren que el kinesiotape va reduir el dolor menstrual pràcticament a la meitat, passant d'una mitjana de 6 a una mitjana de 3, en una escala de l'1 al 10. Amb els resultats obtinguts es va poder concloure que, en l'estudi, el kinesiotape autoaplicat redueix el dolor menstrual de manera significativa (el 50% aproximadament) i que el nombre de comprimits consumits per la dismenorrea també s'ha reduït significativament (més del 75%). Per tal d'ampliar coneixements i informació sobre el kinesiotape i la seva projecció, es va contactar i es va dur a terme una entrevista amb el senyor Txema Aguirre, l'introductor de l'embenat neuromuscular a Espanya i un dels màxims entesos a escala mundial. Després d'aquest breu resum, m'agradaria comentar què ha suposat per a mi la realització d'aquest treball passats ja dos anys. Actualment, estic cursant segon de Medicina a la URV i encara avui dia aquest treball m'és útil en moltíssimes ocasions. En primer lloc, perquè aquest treball va ser la meva introducció prematura al món de la sanitat, fet que em va fer reafirmar en la meva elecció d'estudiar Medicina. Al mateix temps, va ser la meva estrena personal en el món de la investigació científica, un àmbit imprescindible per a la medicina. Finalment, em congratula moltíssim saber que encara avui, tot el material del treball penjat al web en forma de vídeo o d'instruccions, és útil per a moltes persones (el vídeo compta amb 1.300 visites) i que, en vista dels resultats de l'estudi i els comentaris positius que m'han fet arribar personalment un gran nombre de les participants, aquest treball no ha estat un simple treball de recerca sinó que la seva realització ha ajudat diferents persones i la seva validesa, per ara, atemporal fa que pugui ajudar-ne moltes més. No puc acabar aquest text sense agrair efusivament l'ajuda que m'han donat diferents persones com la metgessa Sandra Parra en l'anàlisi dels resultats, la fisioterapeuta Llívia Puig en la detecció d'errors i el perfeccionament dels qüestionaris, el senyor Txema Aguirre en l'ampliació de la informació del kinesiotape i el professor Joan Culsan en la tutorització i el seguiment al llarg de tot el treball. Cal fer una menció especial a totes les participants sense les quals no hagués estat possible la realització d'aquest treball i, finalment, al meu pare, Ramon Descarrega, metge del CAP d'Alcover, que m'ha aconsellat i ajudat en tot moment i ha estat una peça clau per tal que aquest treball hagi estat un gran estudi.
  Collection: Treballs de Recerca de Batxillerat
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202014-15/material/14cap03/14c03.htm
  Title in original languages: L'eficàcia del kinesiotape per reduir el dolor menstrual
  Project director: Culsan Alegria, Joan
  Academic year: 2013-2014
  Student: Descarrega Reina, Ramon
  Series: Premi Consell Social URV
 • Keywords:

 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar