Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2016-2017

La construcció d'un drone

 • Identification data

  Identifier: DOC:135
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC135
 • Authors:

  Espuis Rel, Jaume
 • Others:

  Creation date in repository: 2020-02-07
  Language: Català
  Abstract: El meu treball, com bé diu el títol, és sobre la construcció d'un dron. Em vaig decantar per fer un dron, bàsicament, perquè és una de les tecnologies de les quals tothom ha sentit a parlar algun cop i, en l'actualitat, està en constant creixement degut al gran ventall de possibilitats que ofereix. Possiblement, en pocs anys en veurem pertot arreu. La meva curiositat per la tecnologia surt des que era ben petit, i és que sempre volia saber com funcionaven les coses. Pel que fa al treball en si, vaig decidir no només incloure la construcció i els passos que seguiria per construir el dron des de zero, sinó que, per aconseguir un treball més complet i amb més contingut, vaig optar per dividir-lo en dues parts. En la part teòrica hi vaig afegir la història i l'origen dels drons, el qual se situa al voltant del 1849. Un altre apartat és l'explicació de l'evolució, al llarg dels anys, d'aquesta tecnologia fins a dia d'avui, on es destaquen els avenços tecnològics més importants. Un cop explicada la història, introdueixo alguns dels actuals usos que tenen els drons i també faig una pinzellada sobre els futurs projectes i usos que, possiblement, tindran en pocs anys. A més a més, dins encara d'aquesta primera part, la qual és més teòrica, el treball conté els aspectes legislatius. L'Estat s'ha vist obligat a introduir noves lleis per regular i controlar l'ús d'aquests aparells, ja que, amb pocs anys, s'ha passat de quasi bé no existir-ne a haver-hi drons pertot arreu. Aquest punt en concret consta d'un resum sobre la legislació actual del govern, en què es ressalten les lleis més importants. També hi ha un subapartat on explico els diferents tipus de carnets de pilot de dron, perquè, depenent de la finalitat i les operacions que s'han de dur a terme, es necessiten uns requeriments específics. Passant a la part pràctica, la primera decisió que vaig haver de prendre va ser la d'especificar quin tipus de dron volia, perquè les peces varien depenent de la finalitat a la qual està destinat el dron. En el meu cas, vaig decidir fer un dron de fotografia, ja que volia veure com es veia el meu poble des de dalt amb imatges preses per mi. Vaig decidir fer un quadricòpter (dron de quatre braços), atès que és el model estàndard i el més econòmic, tot i ser menys estable que un hexacòpter o un octocòpter (de 6 i 8 braços). Com més motors hi ha, més estabilitat, però també més cost. Un cop tenia el model establert, vaig haver de buscar tota la informació necessària sobre les peces que necessitava per construir un dron destinat a fer fotografies. Necessitava adquirir gran quantitat de coneixements, des de les operacions que fa cada peça fins als voltatges i les intensitats a les quals treballen. Vaig haver de dur a terme diversos càlculs per escollir les peces idònies. Pel que fa als motors, vaig haver de fer un càlcul aproximat del pes que, suposadament, tindria el dron per comprar uns motors que poguessin aixecar-lo sense cap problema. La bateria havia de donar la suficient energia per mantenir el dron volant el màxim de temps possible, però havia de ser, al mateix temps, tan lleugera com pogués perquè els motors no se sobrecarreguessin. A més, si volia controlar el dron, també necessitava una emissora. Per tant, finalment vaig decidir comprar-ne una que la pogués utilitzar no només amb el dron, sinó també en futurs projectes, i així fer rendible la inversió. Un cop fets aquests càlculs i alguns més, i establertes les peces específiques que necessitava, vaig poder passar a la compra de les peces, que vaig fer per Internet. A més, vaig haver d'anar comparant preus per diferents pàgines a fi de reduir al màxim el cost del dron. La construcció del dron, pas a pas, vaig decidir dividir-la en tres parts: La primera part és la construcció de tota l'estructura i l'acoblament de totes les peces. La segona part consta de tot el cablejat i la connexió de les peces entre si i, per últim, en la tercera part, trobem la programació i la sincronització de l'aparell, quel, en el meu, cas vaig dur a terme a través d'Open Pilot, una plataforma gratuïta que ve predeterminada amb la placa base que vaig comprar. Dins d'aquest últim apartat, entraria també la configuració de l'emissora i de tots els botons per poder controlar el dron de la forma més còmoda possible. Un cop el tenia acabat, se'm va presentar un dels obstacles que més em va costar de superar: vaig haver d'aprendre a fer volar el dron. Abans de fer volar el meu dron, n'havia fet volar altres de joguina, però no tenia res a veure. L'estabilitat, la sensibilitat dels botons, la velocitat, el vent, l'altitud… eren alguns dels molts factors que dificultaven el control de l'aparell. Vaig haver de practicar molt per poder aconseguir complir l'objectiu principal del treball, que era prendre fotos aèries del meu poble. Per mi ha estat tot un repte construir un dron des de zero sense tenir coneixements sobre el tema, És per això que m'he demostrat a mi mateix que, amb esforç, treball i dedicació, no hi ha res impossible. Per últim, vull agrair una vegada més a totes aquelles persones que han dipositat el seu granet d'arena en aquest treball, perquè sense els seus consells, la seva confiança i la seva paciència no ho hagués pogut aconseguir.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202016-17/material/17cap02.pdf
  Title in original languages: La construcció d'un drone
  Academic year: 2016-2017
  Student: Espuis Rel, Jaume
  Series: Premi Eduard Saavedra