Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2010-2011

On és l'equilibri de Catalunya

 • Identification data

  Identifier: DOC:53
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC53
 • Authors:

  Xifré Salvadó, Aleix
 • Others:

  Title in different languages: On és l'equilibri de Catalunya
  Contributor's company: Institut Gabriel Ferrater i Soler (Reus)
  Language: Català
  Collection: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Student: Xifré Salvadó, Aleix
  Series: Premi Consell Social URV
  Creation date in repository: 2016-12-02
  Abstract: Aquest treball busca de manera aproximada on és el punt d'equilibri de Catalunya; en altres paraules, on es trobaria el centre de gravetat, suposant que el sòlid del qual es busca el centre de gravetat és el relleu de Catalunya i la base seria un tall a nivell del mar. El desenvolupament del treball permet també trobar dues dades interessants com el volum de Catalunya i també el pes. Per arribar a trobar el punt d'equilibri del país en el treball es fan servir mètodes aproximatius, ja que dades com el pes, la superfície o el volum de Catalunya és pràcticament impossible trobar-les amb exactitud. El treball es desenvolupa en cinc passos fins a arribar a l'objectiu final. El primer pas és quadricular Catalunya en unitats de territori petites, per utilitzar-les com els elements que serviran per aproximar els valors reals de pes i de volum. És a dir, aproximarem els valors reals d'aquestes magnituds per les quals calculem a cada unitat de territori. El segon pas és fer un mapa orogràfic. Primer es trien les corbes de nivell del mapa topogràfic de Catalunya que més ens convenen i, un cop triades, creem un mapa amb les corbes triades fent servir paper vegetal. D'aquesta manera aconseguim construir un mapa orogràfic amb les altures convenients i amb la mateixa escala que tots els mapes que farem servir. El tercer pas és determinar el volum que correspon a cada unitat de territori segons la situació d el mapa. Per fer-ho es divideix cada unitat de territori en 25 unitats menors, de les quals es busca l'altura mitjana i es fa el càlcul per trobar el volum de cada unitat de territori. Amb la suma de tots els volums de les unitats de territori calculem el volum total de Catalunya. El pas següent, el cinquè, és trobar el pes que correspon a cada unitat de territori. Per trobar el pes, primer s'ha de buscar la densitat dels materials que formen el sòl, i per calcular la densitat que correspon a la unitat de territori, es busca la mitjana dels materials que es troben en la unitat de territori que s'estudia. Quan és tenen totes les densitats que corresponen a cada unitat de territori, es calcula el pes multiplicant la densitat que li correspon pel volum, i així en totes les unitats de territori. Per arribar al pes total de Catalunya, només cal sumar tots els pesos. L'últim pas, un cop calculat el pes, és trobar el punt d'equilibri de Catalunya. Per fer-ho es recorre a un mètode de ponderació semblant al que s'utilitza per trobar el centre geogràfic d'una àrea. Primer s'assigna un sistema de coordenades a la retícula quadrangular feta anteriorment. La ponderació que es fa servir en el centre geogràfic se substitueix pel pes a cada unitat de territori. Per calcular el valor mitjà es busca la mitjana aritmètica de les coordenades en l'eix X i les coordenades en l'eix Y. Quan s'han trobat les coordenades en el sistema de coordenades creat, es passen a coordenades UTM fent servir un factor de conversió. I utilitzant un convertidor calculem les coordenades per localitzar el punt geogràficament. Buscant la informació de les coordenades geogràfiques a través de la pàgina web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya es troba la ubicació del punt d'equilibri de Catalunya al municipi de Lladurs, a la comarca del Solsonès, concretament a prop de les masies del Clop i la Tàpia.
  URL: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202010-11/material/11cap10/11c10.htm
  Title in original languages: On és l'equilibri de Catalunya
  Education area(s): Batxillerat
  Project director: Estrem Ferré, Montserrat
  Academic year: 2010-2011
 • Keywords:

 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar