Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2012-2013

Conte a la carta: estudi sobre narratologia aplicat als gustos dels alumnes d'entre cinc i set anys

 • Identification data

  Identifier: DOC:65
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC65
 • Authors:

  Boluda Morales, Georgina
 • Others:

  Title in different languages: Conte a la carta: estudi sobre narratologia aplicat als gustos dels alumnes d'entre cinc i set anys
  Contributor's company: Col·legi Sant Pau Apostol (Tarragona)
  Language: Català
  Student: Boluda Morales, Georgina
  Series: Premi Consell Social URV
  Subject areas: Batxillerat
  Creation date in repository: 2016-12-05
  Abstract: Els contes són faules generalment breus, intenses, amb personatges molt estereotipats i, normalment, amb final feliç. La vida no és sovint un conte de color rosa, però sí que té episodis molt semblants als contes. El treball de recerca que he fet pretén estudiar la trajectòria del conte dins el marc de la literatura mundial; descriure les tècniques narratives que utilitzen els autors, els narradors i els recopiladors de contes; analitzar el paper dels protagonistes i els antagonistes dins dels contes; filtrar els valors i els contravalors que els autors i recopiladors de contes han sabut transmetre dins de les narracions, i finalment, confeccionar un estudi de cas sobre els gustos i les preferències dels alumnes de 5 i 6 anys de l'escola Sant Pau Apòstol de Tarragona i dels pares d'aquests infants, per tal d'escriure un conte que contingui els elements més triats per aquesta audiència, amb el resultat del conte “La tortugueta i la princesa Paulina”. Com que els contes moderns han de contenir il·lustracions, vaig demanar a una altra persona que fes alguns dibuixos per mostrar algunes accions dels personatges dins el conte. L'estudi i l'elaboració del treball es van allargar un any i van tenir quatre fases de recerca clarament diferenciades: l'estudi del tema, la delimitació dels objectius i la creació dels instruments de recollida d'informació, l'anàlisi i el processament de la informació obtinguda, l'elaboració de les conclusions i l'escriptura del conte fruit de la recerca. Recordo vivament les entrevistes amb el meu tutor Carles Morron quan redactava els objectius del treball i creava els instruments de recerca d'informació: “tot havia d'estar lligat per triangular i obtenir criteris de verificació objectius”. La fase d'anàlisi documental va ser intensa, llarga i profitosa perquè vaig poder extreure una fitxa d'observació amb tretze indicadors que em van ajudar a analitzar els contes que es van explicar als alumnes de l'escola. Aquests indicadors mostraven elements de narratologia com ara l'autor, l'època, el títol, l'assumpte, l'acció i el temps, els conflictes que es tractaven als contes, l'ambient i l'atmosfera, els personatges, els temes (centrals i secundaris), l'estructura, el punt de vista del narrador, l'estil de narració, els recursos i, per últim, una valoració personal sobre el conte (els objectius de l'autor, els tipus de valors que conté i què ofereix el conte a l'oient). Les entrevistes amb els nens i les nenes van ser molt profitoses perquè ells sempre s'expressen amb claredat i et diuen què volen exactament i com volen que les coses succeeixin. Tenia una línia narrativa i calia descriure personatges, valors, contravalors, títol, ambient, atmosfera i època on tot havia de succeir. Les entrevistes amb els alumnes, els qüestionaris amb els pares dels alumnes, l'anàlisi documental i la meva imaginació van fer que el conte prengués forma dins el meu cap: ara només calia escriure'l. Amb l'afany de dotar de credibilitat l'estudi sobre narratologia aplicat als gustos dels alumnes entre cinc i set anys de l'escola, vaig analitzar un centenar de qüestionaris que els pares dels nens van contestar amablement. Per tal d'agilitzar la recollida d'informació, vaig fer servir les possibilitats que ofereix Google Docs i vaig tenir la informació processada en poc temps. Una vegada vaig obtenir el parer del centenar de pares i mares sobre els mateixos ítems, tractats també a les entrevistes amb els alumnes, només calia confrontar coincidències: per quantificar les concurrències, vaig elaborar una taula que comparava els gustos dels alumnes amb els dels pares. La comparativa versava sobre ítems del conte a la carta que s'havia d'escriure, com ara el títol del conte, l'època en què s'havia d'ambientar, l'acció i el temps on s'havia de desenvolupar, els personatges, l'ambient i l'atmosfera, la quantitat i qualitat dels temes a desenvolupar dins la narració, els recursos estilístics que s'havien de fer servir, els valors i contravalors que calia transmetre i el tipus de final que calia que el conte tingués. Curiosament, el percentatge de coincidència entre els gustos dels alumnes i els seus pares va ser del 74,88 %, i només van estar en complet desacord en el tipus d'ambient i atmosfera que havia de tenir el conte. En aquest punt, jo vaig fer la meva particular tria. L'escriptura del conte a la carta, tot i que ja ho tenia clar dins el meu cap, es va allargar dues setmanes ben bones: polir vocabulari, confeccionar bé els protagonistes i antagonistes, fer servir recursos estilístics adequats i experimentar el conte. I com que tota història que comença té un final... catacrac-catacrac, el conte s'ha acabat; allí dalt hi ha un gat, que ha passat per un forat, amb una bola de sagí, que se li ha fos pel camí.
  URL: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202012-13/material/13cap01/13c01.htm
  Title in original languages: Conte a la carta: estudi sobre narratologia aplicat als gustos dels alumnes d'entre cinc i set anys
  Education area(s): Treballs de Recerca de Batxillerat
  Project director: Morron i Estradé, Carles
  Academic year: 2012-2013
 • Keywords:

  Batxillerat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar