Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> Premi Consell Social URV

La malarioteràpia

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:109
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC109
 • Autores:

  Ferré Moragues, Laia
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: La malarioteràpia, una malaltia que en cura una altra
  Centro: IES Martí Franquès
 
 
 
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Ferré Moragues, Laia
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2017-01-09
  Resumen: Avui, la paraula malària ens fa pensar en llocs tropicals, exòtics, molt bonics (on també hi ha uns terribles mosquits de picada perillosa), i molt, molt llunyans. Però no va ser fins a l’any 1964 que es va declarar eradicada la malaltia al nostre país. La zona de l’Ebre, sobretot, presenta unes característiques ambientals idònies perquè s’hi desenvolupi. Anem a la primera meitat del segle passat: D’una banda, hi ha persones afectades de malària, també anomenada paludisme. D’una altra, hi ha persones afectades de paràlisi general progressiva (PGP), una malaltia mental derivada de la sífilis que provoca disfuncions en les capacitats intel•lectuals i en els estats d’ànim, i la paràlisi d’algunes parts del cos. La sífilis i la PGP són molt freqüents i esdevenen un important factor de mortalitat. Fleming no ha descobert encara la penicil·lína. El tractament que reben els malalts mentals no té res a veure amb el que rebran després del descobriment dels psicofàrmacs, que marcaran un canvi total en la teràpia. Després de segles de ser malalts sense cap possibilitat de curació, però, se’ls encén una llum d’esperança quan es comença a experimentar amb els beneficis que la febre pot tenir en algunes malalties mentals. A partir d’aquí, i després de molts experiments pel que fa al tipus d’infecció més idònia per induir a la febre —que va ser la malària—, neix la malarioteràpia. Tot i que es va aplicar en diferents malalties, va funcionar especialment bé en la PGP, i encara millor com més aviat s’iniciava. L’any 1927 l’austríac Wagner von Jauregg va rebre el premi Nobel de Medicina pels seus avenços en el tractament amb la malarioteràpia. Aquest fet va ser decisiu per a la difusió que va suposar en l’àmbit mèdic «La malarioteràpia, una malaltia que en cura una altra» descriu què és la malària, la sífilis, la PGP, l’efecte de l’una en l’altra, l’evolució dels tractaments, les tècniques d’inoculació, l’abans i el després i en general tots els aspectes entorn d’aquella innovadora teràpia que va ajudar a millorar, si no a remetre, la paràlisi en molts casos de pacients fins aleshores gairebé abandonats a morir. El treball conté també un estudi de camp de l’Institut Pere Mata de Reus sobre les històries dels primers ingressos a l’Institut durant els anys 1928-1929 i 1930.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/CD%20Premis%202006-07/index.htm
  Título en la lengua original: La malarioteràpia, una malaltia que en cura una altra
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Lluís, Isabel
  Curso académico: 2006-2007