Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2013-2014

Els probiòtics

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:12
 • Autores:

  Figuera Pàmies, Èlia
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: Els probiòtics, salut en envàs
  Centro: Col·legi Lestonnac - l'Ensenyança (Tarragona)
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Figuera Pàmies, Èlia
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-11-25
  Resumen: L'objectiu principal del meu treball de recerca ha estat descobrir què són els aliments funcionals, concretament els probiòtics, elements a vegades molt desconeguts per nosaltres, i intentar comprovar si són necessaris i beneficiosos per a la salut humana. Crec que el tema dels probiòtics i dels aliments funcionals és desconegut per la majoria de la població, ja que poques persones saben els efectes que provoquen en el nostre organisme i desconeixen, també, les dosis correctes en les quals s'han de consumir. Moltes persones confonen termes relacionats amb els aliments funcionals i els atribueixen qualitats que en realitat no tenen. Una gran part de la societat pensa que el consum de productes probiòtics és més beneficiós per a la salut del que verdaderament és. La població no està suficientment informada sobre el tema. He dividit el treball en dos apartats, la part teòrica i la part pràctica. En la primera part, la teòrica, he investigat els aliments funcionals, especialment els probiòtics, les seves característiques i les seves propietats. També he aprofundit en els efectes dels probiòtics en la salut humana: els seus beneficis, les funcions clíniques, els seus mecanismes d'acció en el cos humà i les dosis adequades de consum. Partíem de la hipòtesi que potser els probiòtics són beneficiosos per a la salut. Vaig voler aprofundir si era del tot cert o si, en qualsevol cas, venia condicionat per les campanyes publicitàries que fan les marques comercials fabricants d'aquests productes. L'altre gran bloc del treball és la part pràctica. Vaig voler comprovar amb tècniques de laboratori la hipòtesi que potser els probiòtics làctics comercialitzats contenen microorganismes vius. A la vegada, volia determinar la quantitat de bacteris i com eren al microscopi. També, vaig voler comprovar la hipòtesi que potser amb una colònia de bacteris extrets d'un dissolució de producte comercialitzat podia arribar a produir el meu propi iogurt. Per complementar la part teòrica i la pràctica, em vaig plantejar realitzar un estudi comparatiu sobre la informació que figura en els envasos dels probiòtics làctics oferta per les diferents marques comercials als consumidors. Durant el treball em vaig assabentar de la polèmica en la qual es va veure relacionada la marca Danone fabricant de l'Actimel, un dels productes làctics estudiat. Aquesta polèmica posava en dubte que el bacteri L. casei fos el vertader causant de la millora immunològica del nostre organisme en prendre aquest producte. Per aquest motiu vaig investigar el succés. Volia arribar a una conclusió sobre quin era el vertader causant d'aquest efecte. Els productes làctics comercials analitzats, tots de la marca Danone, han estat: Actimel, Mi primer Danone, Activia líquid i Activia iogurt. He pogut corroborar que, efectivament, els bacteris anunciats en l'envàs són els que conté el producte analitzat. Són, respectivament, Lactobacillus casei (en l'Actimel i Mi primer Danone) i bífidus actiregularis (en Activia líquid i Activia sòlid). A aquesta conclusió, hi vaig poder arribar gràcies a la pràctica al laboratori. El següent apartat del treball va ser fer comparatives de quin bacteri és més veloç a l'hora de produir iogurt i en quin estat del producte (líquid/sòlid) és més eficaç. Vaig realitzar la pràctica introduint cada tipus de bacteri probiòtic en tots els tipus de llets escollides. El resultat va ser que els bacteris provinents de l'Activia sòlid i l'Activia líquid, que són el bífidus actiregularis, són els més adequats per a la producció del iogurt, ja que han estat més veloços. El recompte de viables em va permetre concloure que, efectivament, els bacteris estan vius, ja que si no ho haguessin estat no n'hauria pogut obtenir iogurt. En analitzar la publicitat, vaig arribar a la conclusió que la publicitat és exagerada en alguns casos i que intenta vendre el producte donant una informació certa, conté milions de Lactobacillus, però enganyosa, ja que fa veure que el producte és completament necessari per a les nostres defenses, gairebé com un medicament preventiu. Com hem vist, la llei estableix uns límits per a la publicitat per tal de no confondre la població. Danone, en comparar l'Actimel amb un medicament, sobrepassa aquests límits ja que infla al màxim el valor dels seus productes i abraça el màxim possible d'edats i condicions socials.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202014-15/material/14cap04/14c04.htm
  Título en la lengua original: Els probiòtics, salut en envàs
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Navarrete Gatell, Meritxell
  Curso académico: 2013-2014
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar