Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2016-2017

Què bevem? Un estudi sobre la qualitat de l'aigua

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:137
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC137
 • Autores:

  Ciohodaru, Viorel
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2020-02-07
  Idioma: Català
  Resumen: Generalment, les persones solen prestar més atenció a l'aportació calòrica i nutricional dels aliments i les begudes que consumeixen diàriament que no al seu nivell de pH. Aquest treball té com a objectiu analitzar i veure la relació entre la popularitat de les marques d'aigua mineral natural més consumides i el seu respectiu nivell de potencial d'hidrogen (pH). Alhora, volem analitzar les fonts d'aigua potable de la població d'Ulldecona per comprovar si alguna presenta un nivell de pH dolent, és a dir, àcid o bàsic. Després d'un llarg procés propi per decidir la temàtica del treball de recerca, van sorgir les preguntes següents: - Hi ha algun tipus de relació entre la popularitat d'una marca d'aigua mineral natural i el seu pH? Aquesta pregunta esperem respondre-la afirmativament, és dir, volem constatar que sí que hi ha una relació entre la popularitat i el pH d'una marca d'aigua mineral natural. - L'aigua de la població d'Ulldecona i la de les seves fonts públiques, és àcida o alcalina? Aquesta pregunta esperem respondre-la amb els termes següents: l'aigua de la població d'Ulldecona és neutra i/o alcalina. Malauradament, nosaltres no posseíem la capacitat adient per esbrinar els hàbits dels consumidors, per tant vam fer una breu enquesta que ens va permetre saber quines eren les marques d'aigua mineral natural que consumien més la mostra de persones a les quals volíem arribar, per després analitzar només les consumides. Vam estudiar alguns altres detalls relacionats amb la temàtica del treball de recerca que ens permetessin saber alguns hàbits de compra, tractament de l'aigua que utilitzen, freqüència de compra, format d'ampolla preferit... A més, els principals objectius que ens vam plantejar abans de dur a terme el treball eren: - Ampliar els nostres coneixements sobre l'aigua, el pH i la manera amb la qual aquest afecta la nostra salut. - Analitzar i comprovar si hi ha alguna relació entre la popularitat d'una marca d'aigua mineral natural i el seu nivell de pH. - Comprovar els nivells de pH i TDS de les fonts públiques de la població d'Ulldecona per veure si alguna presenta una aigua massa àcida o massa bàsica. Després de fer l'enquesta a una mostra total de 248 persones, el principal objectiu de la qual era esbrinar quines són les aigües envasades més consumides dins del meu àmbit local, vaig posar-me a analitzar l'aigua de totes aquestes marques, una per una, diverses vegades, per assegurar-me que les dades eren precises. A més, a la vegada analitzava també el TDS o contingut de sòlids dissolts totals, per donar un valor afegit que després podrem utilitzar per completar les conclusions. Quan estava en possessió de totes les dades que necessitava, va ser el moment de descobrir si hi havia relació entre el potencial d'hidrogen de les aigües envasades i la respectiva popularitat de les marques. Mitjançant diverses fórmules estadístiques, vam obtenir uns resultats que, sense cap dubte, ens deien que la relació entre les variables que hem comentat bans era nul·la. Em va decebre bastant conèixer que no hi havia cap relació, ja que negava la principal pregunta del meu treball, però no vaig parar i, en aquest cas, seguint el mateix procés que abans, vaig investigar si hi havia alguna relació entre el contingut de sòlids dissolts totals i la respectiva popularitat de les marques d'aigua mineral natural. Tal com va passar en el cas anterior, la relació era inexistent, en concret era una centèsima major que l'anterior. Després del complet fracàs per trobar les corresponents relacions, vaig fer la tercera i última pràctica del treball de recerca, en la qual pretenia analitzar diferents paràmetres, com ara el potencial d'hidrogen o els continguts de sòlids dissolts totals de les fonts públiques de la meva població, Ulldecona. Per dur a terme aquesta part, vaig recol·lectar mostres d'aigua de totes les fonts, tenint un total de 14 recipients de plàstic amb les respectives mostres. A continuació, les vaig analitzar seguint els mateixos mètodes que abans i vaig extraure les conclusions següents. Finalment, puc afirmar que, malauradament, ni el potencial d'hidrogen ni el contingut de sòlids dissolts totals estan relacionats amb la popularitat de les marques d'aigua mineral natural. Per tant, la primera hipòtesi queda totalment refutada. Quant a la segona hipòtesi, podem afirmar que l'aigua de la població d'Ulldecona és alcalina i presenta un contingut de sòlids totals normal d'una zona amb l'aigua molt dura. També hem comprovat que les diferents mesures són prou constants al llarg de les diferents anàlisis, per tant podem acceptar, sense cap dubte, la segona hipòtesi.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202016-17/material/17cap04.pdf
  Título en la lengua original: Què bevem? Un estudi sobre la qualitat de l'aigua
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Ciohodaru, Viorel
  Serie: Premi Eduard Saavedra