Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2016-2017

Créixer en color

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:144
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC144
 • Autores:

  Correa Martínez, Sara
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2020-02-10
  Idioma: Català
  Resumen: La idea del tema que tractaria el meu treball de recerca va sorgir quan vaig trobar un article que parlava sobre uns cultius de tomàquets que utilitzaven diversos colors de llum per afavorir-ne el creixement i la producció. Llavors em va sorgir el dubte de si aquest mètode es podia aplicar també a cultius d'altres aliments o només era efectiu en el cas dels tomàquets. Per tant, si es pogués augmentar la producció mitjançant diferents colors de llum, també es podrien disminuir els costos de producció, ja que s'utilitzaria la llum natural i només caldria pintar les parets dels hivernacles per aconseguir llum de diversos colors, fet que no requereix un elevat cost econòmic. Amb la disminució dels costos de producció també disminuiria el preu del producte i això podria ser de gran ajut per solucionar el problema de moltes famílies que no tenen suficients diners per alimentar-se. Em va semblar que seria interessant comprovar-ho jo mateixa i vaig decidir estudiar el creixement de plantes que rebien diferents colors de llum. A l'hora de decidir quina seria la planta que utilitzaria per dur a terme el meu estudi, vaig decidir que seria la llentia, ja que és un dels principals conreus d'Espanya, germina ràpid (fet que afavoreix la meva recerca) i té un elevat valor nutricional. Els colors de la llum que rebrien diversos grups de plantes serien el blau i el vermell, ja que són els que es troben més allunyats dins de l'espectre visible de la llum ?i vaig pensar que potser observaria diferències notables?, i també la llum blanca, que seria el grup control del meu estudi. Per poder aconseguir la llum de color blau i vermell, vaig contactar amb un centre que dona suport a la recerca que té seu a Barcelona: CESIRE. Em van prestar dos bancs de llum, que bàsicament són unes estructures rectangulars amb fluorescents i unes potes que pots ajustar depenent de l'alçària de les plantes. Com que els fluorescents produeixen llum blanca, per aconseguir la llum blava i la vermella vaig envoltar els bancs de llum amb paper de cel·lofana dels colors corresponents. En el cas de la llum blanca, també vaig envoltar el banc de llum amb paper transparent, de manera que totes les plantes estiguessin en les mateixes condicions de temperatura i humitat. Com que només disposava de dos bancs de llum i el meu estudi constava de tres grups de plantes (57 plantes cadascun), el vaig dividir en dues parts: primer compararia el creixement d'un grup de plantes que rebia llum blava amb un altre que en rebia llum blanca (grup control). La segona part seria, bàsicament, el mateix però comparant el creixement de plantes amb llum vermella amb un altre grup control de llum blanca. Les llenties creixerien a dins dels bancs de llum sobre cotó, perquè aquest es manté humit durant més temps, però, com que no conté els nutrients que necessita la planta per créixer, s'hi havia de posar adob líquid cada cert temps. Cadascuna de les parts tenia una durada de 30 dies. Regava les plantes cada dia anant amb compte que no rebessin llum de cap altre color que no fos el que corresponia a cada grup i les fotografiava cada cert temps per poder observar els resultats finals. Tots els grups rebien un total de 10 hores de llum i 14 hores de foscor al dia. Al final de cada part, mesurava l'alçària de cada planta amb un fil, en comptava el nombre de branques i anotava els resultats, a més calculava la mitjana i feia gràfics, de manera que els resultats fossin més visuals. També anotava observacions que no es podien quantificar, com ara la morfologia de les fulles, les tiges i les arrels. Una vegada ja havia enllestit els estudis de creixement de plantes que rebien llum blava, vermella i blanca, i havia obtingut els resultats de cada grup, ara calia comparar-los i arribar a una conclusió. Les plantes amb més alçària són les que han rebut llum vermella amb diferència. Tot seguit estan les que han rebut llum blava, i les que tenen una menor alçària són les que han rebut llum blanca, tot i que la diferència entre aquestes i les de la llum blava no és gaire notable. En el cas del nombre de branques, entre els resultats no hi ha gaire diferència. Les plantes que han rebut llum blanca són les que tenen més branques, seguides de les que han rebut llum vermella, i les que tenen un menor nombre de branques són els que han rebut llum blava. També vaig observar que la forma de les fulles era diferent. Així doncs, les fulles que han rebut llum blanca són més grans i de forma arrodonida, mentre que les que han rebut llum blava i vermella tenen una forma més allargada i són més petites. Pel que fa a les tiges, cada grup de plantes presenta diferents patrons de curvatura i, a més, té diferents tonalitats de verd. Durant els experiments, també vaig observar que les plantes dels tres grups creixien a ritmes diferents. Per exemple, les plantes del grup de llum blava, durant els primers dies, eren clarament d'alçària major que les del grup de llum vermella, però, al dia 30, les de llum vermella tenien major alçària que les de llum blava. Això vol dir que el creixement de les plantes de llum blava es va inhibir en un determinat moment, o el de les plantes del grup de llum vermella es va accelerar. A les arrels també hi havia diferències. Les plantes del grup de llum blanca tenien un major nombre d'arrels i eren més gruixudes que les dels altres dos grups. Arran d'aquests resultats, vaig arribar a la conclusió que, realment, el color de la llum influeix en el creixement i el desenvolupament d'altres plantes (no només del tomàquet) i que cada color provoca canvis diferents, per tant cada color de llum es podria aprofitar per afavorir el desenvolupament de determinats òrgans de les plantes. Amb aquest estudi només he pogut comprovar que els diferents colors de llum afecten el creixement, però per poder saber si realment es pot augmentar la producció s'hauria de continuar amb la recerca.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202016-17/material/17cap11.pdf
  Título en la lengua original: Créixer en color
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Correa Martínez, Sara
  Serie: Premi Rafael Battestini