Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2015-2016

Tot un món per descobrir

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:152
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC152
 • Autores:

  García Bermejo, Andrea
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2020-02-10
  Idioma: Català
  Resumen: Quan vaig començar a pensar sobre el meu treball de recerca, justament va coincidir amb l'arribada d'un nou membre a la família: el meu germà. Vaig pensar que seria un bon treball analitzar i veure l'evolució d'aquesta petita personeta durant el seus primers mesos de vida, com començava a conèixer el seu entorn i a connectar-hi. Un cop vaig tenir aquest aspecte clar, vaig començar a pensar en quins factors del seu desenvolupament em voldria centrar. Per començar aquest primer enfocament, vaig llegir llibres adreçats a futurs educadors o psicòlegs i a pares. Com que el tema del desenvolupament dels nadons durant els primers mesos de vida és molt ampli, vaig decidir centrar-me en l'aspecte físic i aprofundir, encara més, en l'observació del desenvolupament de tots els sentits, del llenguatge i de la mobilitat. En una de les meves recerques, vaig començar a idear diversos mètodes d'observació de l'evolució d'en David. Amb aquest primer contacte amb el treball de recerca, em van sorgir diversos objectius per assolir: comprovar si els estàndards marcats per diversos estudis s'aconsegueixen de manera similar en tots els nadons, de quina manera perceben el seu entorn i com es relacionen amb la seva família i les persones més properes. Però, a mesura que anava avançant en el desenvolupament d'aquest treball, vaig adonar-me que el meu objectiu principal era comprovar si l'evolució d'aquest infant es produïa de manera correcta i que en cap aspecte del seu aprenentatge es quedava enrere. Durant els mesos següents, em vaig dedicar, un dia a la setmana, a asseure amb la càmera i gravar diverses accions que implicaven observar l'aprenentatge i el desenvolupament d'en David. Vaig posar en pràctica un tipus d'observació diferent per a cada sentit i per al llenguatge i la mobilitat. • TACTE I MOTRICITAT FINA: L'observació del desenvolupament d'aquest sentit consistia en donar-li dos cotxes petits de joguina (un més petit que l'altre) i dues pilotes (també una més petita que l'altra) i observar si amb el pas del temps era capaç de començar a distingir textures, formes i mides, i la seva millora alhora d'agafar objectes i jugar-hi. • MOVILITAT GRUIXUDA: Aquesta pràctica consistia en observar com evolucionava en David en l'àmbit de la mobilitat, com ara començar a asseure sol, gatejar, caminar, etc. Aquesta pràctica també es repetia en diferents superfícies, a terra damunt d'una catifa, damunt el llit... • GUST: Aquesta observació consistia en fer un seguiment de l'esmorzar, el dinar o el berenar, i anotar la introducció de nous aliments i la reacció d'en David envers aquests. • OÏDA: Aquesta observació va consistir en intentar condicionar el nadó amb música i un ninot. Aquest condicionament començava quan se li posava una part d'una cançó, sempre la mateixa, i seguidament se li mostrava un ninot que només veia en aquestes ocasions. • OLFACTE: L'observació d'aquest sentit va consistir en provar les diferents reaccions d'en David a diversos olors i si era capaç d'acostumar-se a olors que, en un primer moment, li eren desagradables. • VISTA: Amb aquesta observació pretenia analitzar la fixació dels nadons en els rostres i la seva reacció a possibles variacions. • LLENGUATGE: Amb aquesta pràctica pretenia que en David acabés dient una paraula que escoltava habitualment: “tata”. Després d'haver fet totes les observacions de l'evolució d'en David, també vaig decidir anar a passar un dia amb altres nens i nenes de la seva edat i veure quin era el seu dia a dia, i observar si havien assolit, més o menys, els mateixos progressos que ell. Després de finalitzar el meu treball de recerca i haver observat tot el desenvolupament d'en David, vaig comprovar que aquest seguia les pautes normals segons els estàndard marcats per diferents estudis. Al llarg de l'elaboració d'aquest treball, també he adquirit molt coneixement de l'àmbit de la psicologia, les diverses relacions dels nadons amb la família i com estudia la psicologia el desenvolupament i l'evolució dels nadons. Amb l'observació de cada sentit, el llenguatge i la mobilitat, vaig obtenir una sèrie de conclusions, totes positives i dins els paràmetres establerts. • TACTE I MOTRICITAT FINA: En David va seguir els estàndards marcats i es va avançar quant a agafar dos objectes, un a cada mà, i colpejar-los per veure quin soroll fan, i en aprendre que allò que se li amaga davant d'ell no desapareix, sinó que continua sent-hi, encara que ell no ho pugui veure. • GUST: Després d'aquesta observació, vaig arribar a la conclusió que tots els nens, des que neixen, tenen unes preferències i uns gustos que fan saber als seus cuidadors. • OÏDA: És molt fàcil condicionar un nadó, com vaig aconseguir fer-ho jo amb en David. Va acabar associant una música concreta a un ninot concret. Per aquesta raó, tots aquells que tracten amb nens haurien d'anar amb compte amb allò que els fan, ja que són fàcils de condicionar. • OLFACTE: Amb aquesta activitat, vaig aconseguir tornar a condicionar-lo, ja que al final va acabar acostumant-se a l'olor que, en un primer moment, rebutjava, perquè, en no veure aquesta mateixa reacció en els adults del seu voltant, va acabar creient que allò no era res dolent. • VISTA: Amb aquesta observació, vaig poder arribar a la conclusió que els nens presten més atenció a la imatge d'una fotografia on surti una cara tal com la veuen sempre que no pas a una que sigui diferent a la que estan habituats. • LLENGUATGE: Els nadons primer aprenen a força de repetició i de forma progressiva van associant cada so amb el seu significat. • MOTRICITAT GRUIXUDA: Allò que més condiciona un nen per començar a gatejar o caminar abans o després és la motivació dels pares i de la gent del seu entorn. Amb l'experiència de passar un dia a l'escola i seguir l'evolució d'en David, vaig adonar-me dels grans progressos que fan els nens durant els dos primers anys de la seva vida i de la importància que tenen les famílies i els educadors en aquesta etapa. Aquests processos, tot i la senzillesa amb què se'ns presenten als adults, tenen una alta dificultat per als nadons i comporten tot un seguit de processos anteriors i posteriors de pràctica, desenvolupament i millora. Els nadons són uns grans imitadors i són “com una esponja”. Imiten tot allò que veuen i entenen tot allò que els envolta. Tot un procés que s'explica amb una paraula: estimulació.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202016-17/material/16cap07.pdf
  Título en la lengua original: Tot un món per descobrir
  Curso académico: 2015-2016
  Estudiante: García Bermejo, Andrea
  Serie: Premi Consell Social URV