Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2015-2016

Degradar / Inhibir. Estudi de les relacions entre els bacteris i la cafeïna

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:156
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC156
 • Autores:

  Samarra Mas, Anna
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2020-02-10
  Idioma: Català
  Resumen: Què espero del meu treball de recerca? Aquesta és la pregunta que em vaig fer al principi de tot. I què em vaig respondre? Experimentar. Experimentar i aprendre. Com a estudiant que sóc i futura biotecnòloga que espero arribar a ser, el que més m'agrada i m'apassiona és experimentar tot allò que aprenc, i és això el que volia reflectir en el meu TDR. Segur que quan heu llegit el títol del meu treball heu pensat: aquesta noia, aquest tema, d'on l'ha tret? Doncs la veritat, no ho sé ni jo. Només sé que vaig llegir molts llibres i moltes pàgines web, fins que em vaig topar amb un article que deia que els bacteris i la cafeïna podien tenir algun tipus de relació. Així doncs, el meu treball de recerca parla de les dues relacions que es poden establir entre els bacteris i la cafeïna. Per una banda, la relació de degradar, és a dir, la capacitat que tenen alguns bacteris molt específics de descompondre la cafeïna, els quals jo anomeno bacteris addictes a la cafeïna. El bacteri Pseudomonas putida és el protagonista de la relació de degradació, principalment per la seva propietat de descompondre la cafeïna. Si agaféssim els gens d'aquest bacteri tan específic que li confereixen la propietat de degradació de cafeïna i els transferíssim en un altre bacteri molt més fàcil de manipular i reproduir, com, per exemple, Escherichia coli , obtindríem un organisme transgènic capaç de degradar la cafeïna. La producció a gran escala d'aquest nou bacteri permetria plantejar una sèrie d'aplicacions biotecnològiques que tindrien com a finalitat principal el benefici mediambiental: descafeïnat biològic per a la descontaminació d'aigües, bioremediació ambiental, producció química de metabòlits per a la indústria farmacèutica i cosmètica, i disseny de tests per a la detecció de cafeïna. Per l'altra banda, la segona relació que tracta el meu treball de recerca és la d'inhibir, és a dir, la propietat que té la cafeïna d'impedir el creixement bacterià. Aquest fet és degut a una possible activitat mutagènica de la cafeïna en altes concentracions que provocaria la mort del bacteri, a un reforç en l'activitat del lisozim, que afavoriria la destrucció de la paret cel·lular dels bacteris o a la inhibició de fosfodiesterases, que impedirien la reparació de seqüències d'ADN bacterià. Aquesta propietat de la cafeïna també implica una sèrie d'aplicacions biotecnològiques, com per exemple poder evitar la propagació d'un microorganisme patogen en plantes mitjançant l'addició de cafeïna, o la presencia d'aquesta en medicaments per evitar la proliferació de soques bacterianes indesitjables. Fins ara us he parlat de la part més teòrica, però,com us he dit al començament, el que jo volia era experimentar. Vaig tenir la sort de poder fer la part pràctica del TDR en dos laboratoris a Barcelona: a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'Institut de Biomedicina i Biotecnologia (IBB), i al Parc Científic de Barcelona (PCB), a la Unitat de Toxicologia. A l'IBB vaig efectuar tots els processos relacionats amb la producció d'un organisme transgènic. Òbviament, no vaig produir l'organisme transgènic capaç de degradar la cafeïna, però sí que vaig poder veure com seria el seu procediment de creació. Al PCB vaig poder demostrar que la cafeïna inhibeix el creixement bacterià, particularment en Escherichia coli i en Pseudomonas fluorescens, i vaig poder experimentar en quines concentracions de cafeïna era més eficient o no aquesta propietat. Amb tota aquesta experimentació, vaig poder tenir el que jo volia en el meu treball de recerca: demostrar gairebé tot allò que havia assolit teòricament, és a dir, veure amb els meus propis ulls tot el que les meves mans havien escrit. L'aprofitament de les eines biotecnològiques i de l'enginyeria genètica ens permet treure profit de tot allò que ens envolta per extreure'n beneficis. Només és qüestió d'investigar, informar-te bé sobre el tema en qüestió i tenir una mica d'enginy per poder dissenyar una bona aplicació. I això és del que tracta el meu TDR. El meu treball és aquest, però a la ciència encara li queda molt per fer en aquestes relacions entre la cafeïna i els bacteris, les possibles aplicacions i, sobretot, queda molt per descobrir en biotecnologia.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202016-17/material/16cap11.pdf
  Título en la lengua original: Degradar / Inhibir. Estudi de les relacions entre els bacteris i la cafeïna
  Curso académico: 2015-2016
  Estudiante: Samarra Mas, Anna
  Serie: Premi Consell Social URV