Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> Premi Maria Josepa Massanés

Conseqüències demogràfiques del còlera morbo asiàtic a Reus a la segona meitat del segle XIX

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:177
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC177
 • Autores:

  Maria Vilella Ferré
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2023-01-26
  Idioma: cat
  Resumen: Des de l’antiguitat han existit malalties infeccioses que han afectat la humanitat, com la pesta negra, la verola, la rubèola, etc. Ara parlem del coronavirus i encara desconeixem com ens afectarà a mitjà i llarg termini. Al segle xix l’epidèmia per excel·lència va ser el còlera morbo asiàtic, una malaltia infecciosa aguda causada pel bacteri Vibrio cholerae o Vibrio comma, originari d’Àsia. Per raons de documentació –disponibilitat d’arxius parroquials– i perquè és un tema poc o gens estudiat a Reus, el camp d’investigació del meu treball són les conseqüències demogràfiques del còlera morbo asiàtic a Reus a la segona meitat del segle xix, concretament l’any 1854. La finalitat és arribar a unes conclusions més específiques i sòlides sobre l’afectació demogràfica que va tenir aquesta malaltia a Reus. Es propaga per via fecal-oral, directament de persona a persona o indirectament mitjançant fluids contaminants d’un dipòsit ambiental. En resum, el mitjà de propagació més habitual és l’aigua o aliments contaminants, a més de vòmits i deposicions de persones infectades. Tot i que l’any 1854 va tenir lloc una epidèmia colèrica a Reus, a l’Arxiu Municipal no hi figuren documents sobre les mesures preventives .De tota manera, es pot remarcar el doctor reusenc Josep Alberich i Cases (1824 - 1878), que va tenir un paper destacat per la publicació del Tratado de galvanoplastia. Instrucción popular acerca del cólera morbo asiático, on es divulgaven les normes d’higiene per fer front a la malaltia. Durant el 1885 va tenir lloc una altra pandèmia, de la qual figuren les informacions següents: les cartes que l’alcalde de Reus va enviar als metges en què els demanava la seva cooperació; un butlletí titulat Preceptos que deben observarse en épocas de epidemia colèrica, publicat per l’Excm. Ajuntament de Barcelona, perquè les famílies n’estiguessin informades, i butlletins oficials on es tractaven diferents aspectes de la vida pública i sanitària.
  Título en la lengua original: Conseqüències demogràfiques del còlera morbo asiàtic a Reus a la segona meitat del segle XIX
  Director del proyecto: Josep Maria Miró Miró
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Maria Vilella Ferré
  Serie: Premi Maria Josepa Massanés
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar