Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> Premi Maria Josepa Massanés

Poder i Justícia. Relacions en el pensament de Hannah Arendt i Michel Foucalt

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:179
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC179
 • Autores:

  Raúl Carrillo González
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2023-01-26
  Idioma: cat
  Resumen: Justícia, igualtat, llibertat, drets, poder, moral... paraules, termes, que s'escolten i s'utilitzen en cada moment, a tot arreu. Moltes vegades dites o escrites lleugerament, sense que hi hagi cap reflexió sobre aquests conceptes. Es fan servir en el discurs dels polítics, en una discussió familiar, en una manifestació multitudinària, en un debat, en un manifest, en un sermó religiós i en infinitat d'altres contextos. Desperten en les persones sentiments d'odi, d'afecte, de fraternitat, d'indignació, d'amor. Però, deixem sempre que la llum de la reflexió travessi aquests conceptes i els puguem veure amb claredat, amb els significats, causes, efectes i conseqüències que tenen? En aquest treball trobem dues persones que han dedicat la seva vida a posar llum a aquestes qüestions, han treballat per aconseguir fer-ne una anàlisi brillant i aportar les eines per fer-ne una reforma per a una vida més afavoridora: Hannah Arendt i Michel Foucault. Dos filòsofs, una jueva-alemanya que veurà reflectits en la seva obra un esperit de lluita antitotalitària i una esperança en la política i la llibertat individual i col·lectiva, i un francès que partirà d'una "arqueologia" del coneixement i la veritat per acabar convertint la seva obra en la bandera de la crítica i rebel·lia de les societats i els dispositius que l'ajusten. Dues perspectives que coincideixen en molts punts i discrepen en d’altres, però que, sens dubte, trenquen amb moltes tradicions filosòfiques i doten el segle xx en endavant d'un instrument per utilitzar-lo en potència: la crítica filosòfica.
  Título en la lengua original: Poder i Justícia. Relacions en el pensament de Hannah Arendt i Michel Foucalt
  Director del proyecto: Miguel Albadalejo Pérez
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Raúl Carrillo González
  Serie: Premi Maria Josepa Massanés
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar