Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> Premi Eduard Saavedra

Estudi del fenomen solsticial d'Horta de Sant Joan

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:180
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC180
 • Autores:

  Sergi Alcoverro Poch
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2023-01-26
  Idioma: cat
  Resumen: La mateixa història d’Horta, amb un nucli antic medieval i amb lligams molt estrets amb l’orde del Temple, sobretot els edificis implicats (una església consagrada a Sant Joan Baptista i l'edifici de casa de Don Pedro, amb uns propietaris molt arrelats a la religió cristiana), em van fer plantejar una possible intencionalitat per part dels suposats primitius projectistes dels edificis que potser van construir les cases perquè es produís el fenomen. Al llarg del treball aquesta idea ha anat perdent força, però sense arribar a poder descartar-la completament, sobretot amb la descoberta de diversos fets que m’obren nous interrogants. La qüestió inicial, doncs, no quedarà completament resolta. Per dur a terme aquest treball he fet un estudi des de dues vessants simultànies. La primera, estudi històric i urbanístic, que es la part més teòrica, es podria definir com de descripció. He dut a terme una investigació basada en la recollida, anàlisi i classificació de dades. Està centrada a explicar i situar el marc històric i teòric del treball, amb l’objectiu de poder relacionar la construcció i ubicació dels tres edificis principals implicats amb el fenomen(comentar cases de la diapositiva), tot això tractant de trobar-hi alguna pista sobre la possible intencionalitat. L’altra part és l’estudi astronòmic i matemàtic del fenomen on l’explico i l’analitzo el matemàticament.
  Título en la lengua original: Estudi del fenomen solsticial d'Horta de Sant Joan
  Director del proyecto: Fernando Chavarria Fores
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Sergi Alcoverro Poch
  Serie: Premi Eduard Saavedra
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar