Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2014-2015

Petita gran iniciativa: Viabilitat de la creació d'una empresa perfumista a la comarca de l'Alt Camp

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:26
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC26
 • Autores:

  Girona González, Natàlia
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: Petita gran iniciativa: Viabilitat de la creació d'una empresa perfumista a la comarca de l'Alt Camp
  Centro: Institut Fonts del Glorieta (Alcover)
  Idioma: Català
  Colección: Treball de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Girona González, Natàlia
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-11-29
  Resumen: «Les aromes tenen un poder de persuasió més fort que les paraules, les aparences, les emocions o la voluntat. El poder de persuasió d'una aroma no es pot esquivar, entra en nosaltres com l'alè als nostres pulmons, ens omple, ens impregna totalment. No hi ha cap remei per a ell.» Patrick Süskind, El perfum: història d'un assassí L'acte de perfumar-se ha esdevingut un hàbit higiènic molt arrelat en tota la societat. Per aquest motiu, la indústria perfumista és un mercat ampli, globalitzat i que mou molt capital. A més, és un mercat obert amb molt de camí per experimentar, innovar i millorar, tant amb ingredients sintètics com amb naturals. En resum, la perfumeria és un sector en expansió del qual es pot treure molt benefici; tant econòmic com laboral. Com a conseqüència d'aquest fet, es pot dir que la creació d'una empresa perfumista resultaria molt profitosa per a un territori, ja que podria proporcionar molts guanys i llocs de treball. L'èxit de la companyia no està assegurat, però mai se sap; potser gràcies a una tímida iniciativa neix una nova marca que rivalitza amb les més prestigioses de l'imperi perfumista. Per exemplificar aquest fet, cal conèixer la història d'una dona emprenedora: Júlia Bonet. Va començar obrint una perruqueria a Andorra amb tan sols 17 anys, va esdevenir més tard la fundadora de Perfumeries Júlia, una prestigiosa i coneguda companyia pionera en el sector. Per aquest seguit de motius, la iniciativa que planteja aquest projecte d'investigació és un repte d'emprenedoria que pot impulsar el creixement econòmic i laboral de la comarca de l'Alt Camp. Inicialment, l'objectiu principal d'aquest treball va ser elaborar una aigua de colònia 100% natural, amb finalitat comercial i amb base d'essències procedents de plantes i fruits recol·lectats en diversos punts de l'Alt Camp. No obstant això, en finalitzar el projecte vaig arribar a la conclusió que aquest objectiu podia ser englobat en un punt bastant més ampli: la viabilitat de la creació d'una empresa perfumista en aquesta mateixa comarca. Per tal de començar el treball, primer de tot en vaig escollir la temàtica general: la química del perfum i les essències. Llavors, a partir d'aquí, vaig realitzar una extensa i àmplia documentació bibliogràfica sobre la naturalesa dels olis essencials i el seu ús en perfumeria. Els coneixements adquirits els vaig extreure de llibres i articles de la Biblioteca del Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. A més, per tal d'ampliar les fonts de coneixement, vaig dur a terme una entrevista a un expert en perfumeria de la Fundació Júlia Bonet del Principat Andorra: Àlex Puyaltó. A part de l'entrevista, també vaig tenir l'oportunitat de realitzar una visita guiada pel Museu del Perfum de la mateixa fundació. Allí, em van facilitar documents i alguns llibres per tal d'amplificar els coneixements sobre la matèria. De tots ells, cal destacar-ne un en concret: el perfumari de l'any 2007, on es detallen les característiques de totes les fragàncies comercials d'aquell any. Després de documentar-me, vaig passar a la part experimental. Per començar, vaig estudiar l'eficàcia de diversos mètodes d'extracció d'olis essencials, que vénen a ser els components que donen una aroma característica a les fragàncies. En concret, vaig extreure els principis aromàtics de romaní, farigola, lavanda, taronja i llimona, utilitzant tres tècniques diferents: la destil·lació per arrossegament de vapor, la hidrodestil·lació i l'extracció amb alcohol; que vaig portar a la pràctica al laboratori químic del meu institut, l'Institut Fonts del Glorieta, d'Alcover, i al de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona. D'altra banda, cal subratllar que també vaig tenir l'oportunitat d'analitzar, mitjançant tècniques cromatogràfiques, algunes de les mostres obtingudes. Concretament, aquestes tècniques són la cromatografia per capa fina i la cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses. Amb aquestes anàlisis, el que pretenia aconseguir era determinar el component majoritari de cada essència i comprovar que era el mateix que s'indica en una bibliografia especialitzada. D'aquesta manera es pot provar la qualitat de l'oli essencial. Finalment, em vaig disposar a elaborar la fragància i a preparar-ne la presentació al públic en general. Primerament, vaig realitzar un total de 70 enquestes per tal de comprovar la qualitat olfactiva dels olis essencials obtinguts. Després, vaig escollir un nom senzill i adequat pel producte i vaig passar a preparar-lo. Per fer-ho, vaig prendre com a referent una fragància comercial detallada en un perfumari de l'any 2007 que, com ja he mencionat, em van facilitar durant la visita al Museu del Perfum de la Fundació Júlia Bonet. Altrament, m'agradaria subratllar que en una perfumeria d'aquesta mateixa casa, vaig tenir l'oportunitat de dur a terme enquestes a 83 clients de l'establiment. D'aquesta manera, vaig poder conèixer l'opinió popular sobre l'aroma elaborada. Les conclusions extretes d'aquest projecte són diverses i s'ordenen en cinc apartats. No obstant això, cal destacar que la conclusió general i més important del treball és la que li confereix el títol. Aquesta cloenda destaca la viabilitat de la creació d'una empresa perfumista a la comarca de l'Alt Camp, l'indret d'on s'han recollit les mostres productores d'essències utilitzades en aquest projecte. En aquesta empresa es podrien dur a terme, a gran escala, tots els processos posats en pràctica al treball. En altres paraules, la companyia podria posseir àrees pròpies de cultiu d'on recollir les espècies productores d'essències, extreure'n els olis essencials mitjançant un mètode d'extracció, i després, les persones encarregades d'elaborar aromes complexes per a productes finals –els «nassos»– s'encarregarien de la formulació de les fragàncies. L'empresa, destinada a comercialitzar majoritàriament aigües de colònia, hauria d'elaborar, també, de manera periòdica, estudis analítics per tal de comprovar la qualitat dels olis essencials obtinguts. Aquesta companyia, que destacaria per proporcionar al públic fragàncies 100% naturals i elaborades íntegrament en un mateix territori, podria llençar al mercat un model semblant a l'aigua de colònia que s'ha elaborat com a producte final d'aquest projecte.
  URL: https://www.youtube.com/watch?v=CV65F1Ky_UM&list=PL8yyYJSAXdwkynJW1xGW93Vjr3A1wNKFT&index=7 http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202014-15/material/15cap07/15c07.htm
  Título en la lengua original: Petita gran iniciativa: Viabilitat de la creació d'una empresa perfumista a la comarca de l'Alt Camp
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Serra Siuro, David
  Curso académico: 2014-2015
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar