Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2011-2012

L'impacte comercial d'El Corte Inglés a Tarragona

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:63
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC63
 • Autores:

  Robert Rodríguez, Oriol
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: L'impacte comercial d'El Corte Inglés a Tarragona
  Centro: Col·legi Sagrat Cor de Jesús (Tarragona)
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Robert Rodríguez, Oriol
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-12-05
  Resumen: Tarragona és una ciutat petita, amb un teixit comercial orientat sobretot al comerç de proximitat. Per això l'arribada a la ciutat d'un gran establiment de les dimensions d'El Corte Inglés, una de les empreses líders al món en el sector, no podia deixar indiferent ningú. Eren moltes les preguntes que sorgien en relació amb aquest fet: què passaria amb el petit comerç de la ciutat?, com afectaria la vida comercial de Tarragona?, tindria èxit un establiment d'aquestes característiques? Aquest treball va sorgir per intentar donar resposta a algunes d'aquestes preguntes que la societat tarragonina es va formular. Es tractava d'un repte a assolir, ja que un estudi d'aquestes característiques no s'havia realitzat prèviament, i per tant era complex de dur a terme per la dificultat d'obtenir informació. Per tractar el tema amb el màxim rigor possible, primer es va estudiar el comerç de la ciutat, per conèixer-ne les principals zones i com estava agrupat. Posteriorment es va donar veu als diferents punts de vista que hi havia sobre el tema: així, es va analitzar el punt de vista dels consumidors a través d'enquestes a peu de carrer i dels comerciants de la ciutat a través d'entrevistes en diferents establiments. Això va permetre obtenir dades quantitatives, però també es va voler recollir un vessant més qualitatiu, per determinar la valoració que se'n feia des de l'Ajuntament i des de les associacions de comerciants de la ciutat. A través d'una entrevista amb Patricia Anton, regidora de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, es detectà que l'Ajuntament feia una valoració molt positiva de l'arribada d'aquest centre comercial a la ciutat, ja que segons deia permet consolidar la capitalitat de la ciutat, atreure més clients i ampliar l'àrea d'influència comercial. La regidora també exposava que abans de la instal·lació del centre es va dur a terme un estudi per predir com podria afectar la ciutat, i que l'estudi va assenyalar que es tractaria d'un factor positiu, però que el petit comerç de la ciutat hauria de corregir alguns aspectes per tal de ser més competitiu. Per reflectir l'opinió dels representants dels botiguers de la ciutat, es va entrevistar Eduard Mañas, president de la Federació Unió de Botiguers de Tarragona (FUBT). Des dels comerciants de la ciutat es percebia que l'arribada d'El Corte Inglés no deixava de ser una amenaça, ja que havia arribat en un context econòmic molt complicat, però especialment per la seva ubicació, ja que consideraven que no es troba en una zona cèntrica i que desplaça els clients cap a una localització que perjudica els botiguers de la ciutat. Així doncs, després d'aquestes entrevistes les posicions semblaven força allunyades. Per això es feia encara més necessari comparar aquestes opinions amb la informació obtinguda pels veritables protagonistes d'aquesta situació, els consumidors i diferents botiguers parlant a títol individual, del seu propi negoci. Un cop analitzats els hàbits de compra de la població tarragonina i la seva àrea d'influència, es va valorar que una part important dels clients es consideraven compradors habituals d'El Corte Inglés, un 39% dels enquestats. D'aquests, gairebé la meitat, que representen un 18% del total d'enquestats, admetia haver deixat de comprar en altres zones de la ciutat per passar a comprar a El Corte Inglés; per tant, es podia determinar numèricament que, a banda de factors com la crisi econòmica, el petit comerç tarragoní s'havia vist perjudicat directament per l'arribada d'aquest nou competidor. El treball recollia que els comerços afectats són principalment els de l'agrupació de la Via T, seguits del Parc Central. A banda d'aquesta resposta tan clara, també calia fer una lectura més crítica, ja que a part de l'amenaça que ha suposat El Corte Inglés per als petits establiments, aquests també presenten un seguit de fortaleses i oportunitats que han d'aprofitar per tal de ser més competitius i fer front a les futures arribades de noves grans superfícies. A més d'aquest objectiu principal del treball, també es van respondre altres preguntes, com els factors que han pogut portar a una companyia tan gran a instal·lar-se a Tarragona. En definitiva, es pot dir que Tarragona i la seva àrea metropolitana presenten moltes oportunitats per a l'establiment de noves grans empreses, i que el futur (i també el present) és indestriable d'una economia globalitzada, en què com es pot apreciar en aquest treball fins i tot els petits establiments, els que podríem dir “de tota la vida”, juguen un paper destacat. Un paper que no és ni més ni menys que el de reinventar-se constantment, fer front a nous competidors amb un gran poder i establir noves fórmules d'èxit que garanteixin la pervivència d'aquest teixit social tan important en la nostra vida quotidiana.
  URL: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202012-13/material/12cap10/12c10.htm
  Título en la lengua original: L'impacte comercial d'El Corte Inglés a Tarragona
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Nieto Villodre, Amali
  Curso académico: 2011-2012
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar