Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2011-2012

L'alcohol

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:64
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC64
 • Autores:

  Terraza Silvestre, Elena
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: L'alcohol, un aliat?
  Centro: Institut Camp Clar (Tarragona)
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Terraza Silvestre, Elena
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-12-05
  Resumen: Aquest treball de recerca va ser elaborat amb la intenció de assolir coneixements sobre un tema tan actual com les drogues, en particular l’alcohol, des d’un punt de vista diferent del que normalment és conegut, centrant-se més en els aspectes bioquímics de les addiccions, com el metabolisme, els efectes i certes curiositats, entre altres. Per aconseguir-ho vaig realitzar inicialment una cerca bibliogràfica estudiant el sistema nerviós, a fi d’entendre informació posterior. A continuació vaig buscar informació relativa a molts punts relacionats amb l’alcohol i les drogues, que van des dels efectes a l’organisme fins als diferents aspectes socials i psicològics que se’n poden derivar. Finalment vaig fer un petit treball de camp que es basava, primer, en enquestes realitzades a diverses persones de diferents edats i estils de vida, per poder avaluar el punt de vista de cada sector sobre temes relacionats amb l’alcohol; després, en una entrevista a la coordinadora de drogodependències de Joan XXIII i, finalment, en la informació que ella em va oferir sobre la metodologia de tractament. El treball consta d’una part principal dedicada a l’alcohol, que inclou tant la recerca bibliogràfica com la part més pràctica del treball i una sèrie d’annexos amb informació addicional per entendre més fàcilment determinats punts del treball, a més de contenir una sèrie d’articles i curiositats que m’han semblat adients donar a conèixer a causa de l’actualitat del tema. A partir del treball realitzat vaig aconseguir arribar a una conclusió sobre el que m’havia proposat inicialment: podem considerar l’alcohol un aliat? La resposta a aquesta pregunta és més complicada del que sembla, ja que hem de tenir en compte molts paràmetres que van des de punts com la reacció de l’organisme a determinades substàncies fins a la personalitat de cadascú i el seu entorn social. Podem destacar que cada sector de la població enquestada sol tenir un punt de vista diferent sobre el tema que depèn de les seves experiències personals. Però, en general, trobem una visió molt despreocupada entre la població jove, tot i que, com a dada positiva, més de la meitat de les persones sabrien on haurien d’anar en cas de tenir un problema. Finalment cal dir que tot dependrà de nosaltres: l’alcohol té efectes tant beneficiosos com perjudicials però la decisió final la tenim nosaltres amb la nostra actitud i responsabilitat.
  URL: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202012-13/material/12cap11/12c11.htm
  Título en la lengua original: L'alcohol, un aliat?
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Botanch Cabiscol, Maria Dolors
  Curso académico: 2011-2012
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar