Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2007-2008

Viure amb al·lèrgia als aliments

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:78
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC78
 • Autores:

  Codorniu Codorniu, Adrià
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: Viure amb al·lèrgia als aliments
  Centro: IES Joaquín Bau (Tortosa)
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Codorniu Codorniu, Adrià
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-12-09
  Resumen: L’al·lèrgia és una reacció anòmala del sistema immunitari enfront de substàncies que són inofensives per a la majoria de la gent, com ara alguns aliments, el làtex, la pols, els pòl·lens, els fongs, etc. L’herència genètica, la contaminació ambiental i els hàbits alimentaris són alguns dels factors que cal tenir en compte en el desenvolupament de malalties al·lèrgiques. S’estima que, aproximadament, del 10% al 15% de la població mundial pateix algun tipus de malaltia al·lèrgica. La majoria de reaccions al·lèrgiques són el resultat de la resposta del sistema immunològic a una “falsa alarma”. El sistema immunitari treballa per defensar-nos de qualsevol agressor extern; és l’encarregat de diferenciar entre el que és propi i el que és estrany. En detectar la presència d’una substància potencialment perillosa (per exemple, el virus del refredat), sigui en l’aire que respirem, en el menjar que ingerim o en les coses que toquem, reacciona elaborant un anticòs destinat a destruir la substància estranya i protegir l’organisme en un proper contacte. Una característica essencial del sistema immunitari és la seva habilitat per adaptar-se, reconèixer i recordar la substància estranya per actuar en properes ocasions (memòria immunològica). Pel que fa a l’al·lèrgia a aliments, es tracta d’una reacció anòmala de l’organisme, amb una causa immunològica comprovada, després de consumir un aliment o un dels seus derivats o un additiu contingut. De vegades també després del contacte amb la pell o simplement respirant la seva olor. A Espanya hi ha unes 600.000 persones afectades, la majoria infants. A més a més, l'al·lèrgia alimentària infantil és, en la majoria dels casos, el preludi de malalties al·lèrgiques respiratòries posteriors, com la rinitis i l’asma per sensibilització a pòl·lens, àcars, animals o fongs. Els al·lèrgens alimentaris més comuns són: la llet de vaca, l’ou, el peix i el marisc, els fruits secs i les llavors, els llegums, el blat i les fruites. Molts ens imaginem que una al·lèrgia alimentària és una simple malaltia fàcil de tractar perquè l’únic que cal fer és eliminar l’al·lergen, o almenys és el que pensava jo en un primer moment. Però, en quins llocs hi ha l’al·lergen? Podem confiar en l’etiquetatge? I les traces? I si el nen o la nena pateix més d’una al·lèrgia, com podem substituir els aliments? I si el nen o la nena tingués una reacció, com hauríem d’actuar? He sentit parlar de l’anafilaxi, és tan perillós com diuen? I a l’escola què fem? Quina dieta haurà de seguir el nen? I amb els amics què? No li jugaran cap mala passada? La seva vida serà diferent a la resta dels nens? I quan es faci gran? Podrà curar-se algun dia? Necessito informar-me, no conec aquest tema, on puc preguntar? On puc demanar ajuda? M’atendran els metges? M’ajudaran? Estan ben informats d’aquesta malaltia per donar-me consells? Aquestes són les qüestions que es plantegen els pares d’un nen o nena amb al·lèrgia a aliments. És necessària l’existència dels organismes oficials, de les associacions i grups d’ajuda, de les societats científiques… Països no europeus com ara el Canadà i els Estats Units (EUA) coneixen molt bé aquesta malaltia i tenen un gran avantatge científic i tecnològic respecte dels espanyols. Als al·lèrgics alimentaris espanyols els queda molt per lluitar i investigar. “Viure amb al·lèrgia als aliments” és el resultat de l’estudi i recerca d’una de les malalties amb més poca divulgació científica i tècnica en l’àmbit mèdic a Espanya. Pren com a referència la Marina, una nena de 8 anys que pateix multial·lèrgia alimentària, concretament a les proteïnes de la llet de vaca, a l’ou i als fruits secs, en especial l’avellana. Les seves reaccions són de caràcter greu (anafilàctiques), té una especial sensibilitat a les proteïnes de la llet de vaca i reacciona per contacte, ingesta o inhalació.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Premis%202007-09/material/08cap03/08c03.htm
  Título en la lengua original: Viure amb al·lèrgia als aliments
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Mesado, José María
  Curso académico: 2007-2008
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar