Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2007-2008

Anàlisi dels embassaments de Flix i Riba-roja

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:85
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC85
 • Autores:

  Rius García, Sara
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: Anàlisi dels embassaments de Flix i Riba-roja
  Centro: IES Gabriel Ferrater (Reus)
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Rius García, Sara
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-12-09
  Resumen: En aquest treball, s’ha volgut reflectir els efectes de l’entorn en un tram del riu Ebre i, en especial, la influència d’una indústria química. L’elecció d’aquest treball va ser motivada a partir d’una sèrie de notícies als diferents mitjans de comunicació, en què s’informava dels problemes de contaminació del pantà de Flix. És un tema polèmic, d’actualitat i de gran interès, sobretot en la nostra província de Tarragona, on aquest tram del riu es veu afectat. Així, es va recórrer a l’anàlisi de les seves aigües, en els embassaments de Riba-roja i Flix, per poder comparar i interpretar els resultats. Primerament, es va estudiar la zona d’anàlisi (història, tipologia geologia…) i ens vam documentar sobre els problemes de contaminació de l’embassament de Flix. Vam escollir quatre mostres que representessin les zones per analitzar i, un cop establert el nostre objectiu i les hipòtesis, es va dur a terme un estudi físic i, posteriorment, un estudi químic. A cada prova es va utilitzar un mètode diferent: valoracions, determinació gravimètrica… La localització d’una reserva natural al mateix pantà afectat pels residus va afavorir un estudi més atractiu perquè ens trobàvem en una zona molt diversa, que oferia un contrast rellevant: d’una banda, una colònia industrial, i, de l’altra, un ecosistema excepcional a tot Catalunya (la reserva natural de Sebes). Finalment, gràcies a la documentació cercada i a la interpretació dels resultats del laboratori, es va arribar a una sèrie de conclusions: S’han apreciat diferències entre les aigües de Riba-roja i Flix i, en especial, en les mostres procedents de la banda de la indústria. La concentració de clorurs al costat industrial és més elevada que en totes les altres mostres. La contaminació dels abocaments fa augmentar el nivell de sals i, per tant, de clorurs. No es detecten sulfats a l’anàlisi de les aigües superficials, però no es descarta que siguin presents al fons del pantà. La conductivitat és més elevada al costat de la indústria en comparació amb les altres mostres. Tenint en compte que les sals faciliten el pas del corrent elèctric, com més elevada és la conductivitat, més elevat és el contingut de sals i, per tant, es pot afirmar que en aquesta zona hi ha indicis de contaminació. Referent al ferro, se n’observa clarament la presència a la mostra de la banda industrial i la inexistència a la resta de mostres. Aquesta variació és un clar exponent de la contaminació de la zona i dels efectes de la indústria. Tot i haver afirmat la contaminació de la zona, cal remarcar que les altes concentracions d’aquestes substàncies no són les mateixes un cop passada la presa. Per tant, es pot deduir que la contaminació que afecta l’embassament de Flix únicament afecta allí i no és arrossegada pel corrent del riu o, si més no, la quantitat que arriba a arrossegar és tan petita que la concentració és mínima. No s’han trobat indicis de contaminació a la reserva natural de Sebes. Això és degut a la sedimentació dels llots al fons del riu. Les substàncies que queden dissoltes són arrossegades pel corrent i no arriben a la reserva. Les aigües de Riba-roja i de Flix són aigües dures a causa de la tipologia geològica de la zona (calcàries gresoses), que les fan aigües riques en calci. A les aigües de l’Ebre es detecta un altre tipus de contaminació, l’agrícola. La presència de nitrats trobada a totes les mostres ens confirma aquesta contaminació.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Premis%202007-09/material/08cap10/08c10.htm
  Título en la lengua original: Anàlisi dels embassaments de Flix i Riba-roja
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Pérez, Paloma
  Curso académico: 2007-2008
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar