Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2008-2009

El mercat del calçot

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:87
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC87
 • Autores:

  Barberà Fabra, Maria
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: El mercat del calçot
  Centro: IES Narcís Oller (Valls)
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Barberà Fabra, Maria
  Serie: Premi Consell Social URV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-12-09
  Resumen: Agricultura i economia són dos termes que poques vegades hem pogut veure relacionats en treballs de recerca. Així, doncs, per què no unir-los i tractar-los conjuntament? Catalunya és plena de tradicions i costums: els castells, les sardanes, el pa amb tomàquet, però en l’àmbit gastronòmic cal destacar una hortalissa que cada vegada es cultiva en més zones de terres catalanes i espanyoles: el calçot. Lamentablement, és poca la informació estadística existent. Així, l’objectiu d’aquest treball de recerca és descobrir alguns dels vessants més desconeguts del calçot i la calçotada, sobretot els relacionats amb el fet de conèixer les conseqüències econòmiques que tenen sobre el territori i la població. Cada any es recol·lecten al voltant de 55 milions de calçots, un 10% dels quals duen l’etiqueta de denominació d’origen de la IGP Calçot de Valls. Aquesta producció té unes repercussions econòmiques enormes sobretot en les quatre comarques productores més importants: el Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp i el Baix Penedès. Així, doncs, podem veure que no és poca la importància del calçot a Catalunya i cada vegada a més zones arreu de la Península. En el treball, tractem el calçot des de diferents àmbits: des de la història i la festa tradicional fins a l’estudi segons les diferents fases en la producció. Aquestes fases les dividim bàsicament en dues parts: sector primari i sector terciari (no considerem sector secundari en el cas del calçot, ja que no es tracta de cap producte manufacturat). En el sector primari, hi podem veure la producció per zones, el destí dels productes una vegada acabat el procés de cultiu, l’evolució dels preus que ha tingut al llarg dels últims anys, així com l’observació de la repercussió que la creació de la IGP ha tingut en aquesta producció. En el cas del sector terciari, tractem el calçot quan ja ha sigut cultivat, és a dir, parlem de la distribució d’aquesta hortalissa pels diferents establiments, els canvis de preu que sofreixen en ser distribuïts i les diferents idees que es tenen en aquests moments per poder exportar-los o consumir-los durant tot l’any. Però dins aquest últim grup diferenciarem la part més representativa dels ingressos que representa el calçot: la restauració. La comarca de l’Alt Camp és la que se’n veu més beneficiada, i cada any rep nombrosos visitants d’arreu de Catalunya i de fora de les fronteres catalanes. Així, doncs, en aquest apartat fem un estudi de l’evolució dels preus i de la demanda de calçotades, així com una anàlisi dels beneficis aproximats que dos restaurants completament diferents podrien tenir. Al final del treball, hi trobem les entrevistes de les quals s’ha extret la majoria de la informació utilitzada en el treball, així com un reportatge fotogràfic de la Festa de la Calçotada 2009 realitzada a la ciutat de Valls. Aquest treball de recerca, “El mercat del calçot”, és, doncs, una recopilació d’informació i una anàlisi del vessant més econòmic i mercantil d’aquest producte. Com a conseqüència, esperem que sigui una aportació més a la poca informació estadística de què es disposa de la producció de calçot i tots els negocis que sorgeixen al seu voltant.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Premis%202007-09/material/09cap01/09c01.htm
  Título en la lengua original: El mercat del calçot
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Gallart, Carles
  Curso académico: 2008-2009
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar